Trong tỉnh      Trong nước      Quốc tế      Câu chuyện thể thao
     Đời sống văn hóa      Lễ hội      Du lịch      Ẩm thực      Kiến trúc      Văn nghệ      Thư giãn
Trong tỉnh
Xây dựng mô hình dân vận khéo
Cập nhật: Thứ tư, 13/10/2010 | 8:00:08 AM

Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hưng Hà - Nguyễn Văn Thừa cho biết: Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, Hội Nông dân huyện đã tích cực tuyên truyền tới hội cơ sở và hội viên, tìm ra những vấn đề cấp thiết để làm điểm vận động và luôn tin tưởng: dân vận khéo, mọi việc sẽ thành công; dân vận khéo là giúp đỡ, là chỉ đường cho nông dân tới thành công. Vì vậy, khi có kết quả đăng ký xây dựng mô hình điểm của hội nông dân các xã, Hội Nông dân huyện đã căn cứ chọn 11 mô hình để triển khai xây dựng.

Chủ tịch Hội Nông dân Hưng Hà- Nguyễn văn Thừa thăm mô hình trồng nhãn ở Hội Nông dân xã Hồng An Ảnh: Hà Dung

Trong tổng số 11 mô hình được chọn xây dựng mô hình dân vận khéo có ba mô hình cấp xã. Đó là mô hình phát triển kinh tế của Hội Nông dân xã Hồng An; mô hình phát triển kinh tế trang trại của Hội Nông dân xã Dân chủ; mô hình xây dựng tổ chức Hội gắn với xây dựng nông thôn mới của Hội Nông dân xã Hồng Minh. Tám mô hình còn lại thuộc cấp chi hội ở các xã Tân Lễ, Canh Tân, Thị Trấn Hưng Nhân, Phúc Khánh, Chí Hoà, Tây Đô, Duyên Hải, Điệp Nông.

Trong tổng số các mô hình, có 9 mô hình mang nội dung chủ đề vận động hội viên nông dân tích cực phát triển kinh tế; hai mô hình với nội dung xây dựng tổ chức Hội gắn với xây dựng đời sống văn hoá và xây dựng nông thôn mới. Các mô hình được chọn xây dựng điểm đều là những vấn đề tiêu biểu, cấp thiết cần được xây dựng điểm và nhân rộng ở hội cơ sở trên địa bàn.

Sau ba tháng triển khai thực hiện, Đoàn khảo sát do Ban Dân vận tổ chức đã có những đánh giá bước đầu. Trong quá trình triển khai nhìn chung các mô hình đều đã xác định đúng đắn mục đích, yêu cầu của phong trào. Cán bộ thực hiện mô hình đã bám sát kế hoạch triển khai, chủ đề, nội dung của mô hình để tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ hội viên và các đối tượng có liên quan thực hiện. Từ đó từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên và các đối tượng có liên quan.

Nhiều mô hình có số hội viên tích cực tham gia xây dựng mô hình đông, tiêu chí đăng ký xây dựng mô hình khá cao và thực tế bước đầu đã có bước chuyển tích cực. Điển hình là mô hình phát triển làng nghề mộc truyền thống của chi hội thôn Vế Đông xã Canh Tân. Tiêu chí phấn đấu là hết năm 2010 có 90% số hộ gia đình hội viên trong thôn có nghề thì hiện tại đã đạt tiêu chí với 244/306 hộ có nghề.

Nghề mộc truyền thống được coi trọng, mục đích sẽ tuyên truyền vận động nâng số hội viên hội nghề mộc lên 100 hội viên (hiện tại có 25 hội viên) và tiếp tục thực hiện quy chế hoạt động, xây dựng thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường, mở rộng địa bàn hoạt động và cung ứng tiêu thụ sản phẩm ra các tỉnh bạn. Phấn đấu thu nhập bình quân đạt từ 2,5 đến 3 triệu đồng/người/tháng. Đó là mô hình xây dựng tổ chức Hội vững mạnh ở chi hội nông dân thôn Vân Nam, thị trấn Hưng Nhân.

Chi hội phấn đấu đến 14-10-2010 có tỷ lệ hội viên đạt 80% số hộ nông dân trong thôn. Phấn đấu quỹ chi hội bình quân đạt 80.000 đồng/hội viên và thực tế đến nay đã đạt. Các tiêu chí được đăng ký phấn đấu đều cao như có  90% số gia đình hội viên đăng ký phấn đấu và đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá và gia đình hội viên sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 100% gia đình hội viên thực hiện tốt các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

Mô hình phát triển kinh tế của Hội Nông dân xã Hồng An phấn đấu năng suất lúa cả năm ổn định từ 135 – 140 tạ/ha; cây vụ đông đạt 100% diện tích canh tác, trong đó tiếp tục mở rộng diện tích trồng các loại cây màu xuất khẩu ở thôn Nam Tiến và thôn Điềm ra các thôn khác trong toàn xã. Phấn đấu đến tháng 10-2010, bình quân cứ 0,6 hộ gia đình có một con bò lai sind. Hội cũng đặt tiêu chí tiếp tục trồng mới 10.000 cây nhãn muộn Hà Tây thay thế cho cây nhãn truyền thống và Hương Chi năng suất thấp.

Cơ bản thay thế đàn lợn nái mẹ trắng thay cho đàn nái Móng Cái hiện có. Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ hội viên mở rộng và đẩy mạnh các loại hình ngành nghề và thương mại dịch vụ. Năm 2010 thu nhập bình quân đạt 11 – 12 triệu đồng/người/năm... Về mô hình dân vận vận động nông dân phát triển kinh tế làng nghề ở thôn Vân Đài xã Chí Hoà. Chi hội đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực phát triển nghề truyền thống ở địa phương như máy khăn, làm mộc, cơ khí, kinh doanh dịch vụ, phấn đấu hết năm 2010 có 100% gia đình hội viên có nghề.

Hiện tại chi hội đã có 260/292 gia đình hội viên có nghề, đạt gần 90%. Để đạt tiêu chí trên, tổ chức hội đã đứng ra nghiên cứu và  báo cáo với cấp uỷ Đảng, chính quyền tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong lĩnh vực vốn, tiêu thụ sản phẩm để khuyến khích, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng hộ làm nghề. Bên cạnh đó, chi hội cũng đặt mục tiêu đồng thời với mở rộng và phát triển làng nghề là quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh...

Nhìn chung ở hầu hết các mô hình dân vận khéo được xây dựng điểm ở Hội Nông dân Hưng Hà đều bộc lộ rõ ưu điểm là xác định rõ mục tiêu, lộ trình phấn đấu thực hiện. Từ đó định ra bước đi cụ thể phù hợp cho từng giai đoạn của phong trào thi đua dân vận khéo. Các mô hình đều đã biết nghiên cứu, khai thác kinh nghiệm và kết quả các giai đoạn và thời gian trước, làm rõ những nguyên nhân thành công, hạn chế từ đó rút kinh nghiệm và chủ động trong triển khai, tạo được sức lan toả ngay từ đầu điển hình như mô hình trồng cây vụ đông của Hội Nông dân xã Điệp Nông, làng nghề xã Tây Đô...

Vì là phong trào mới, quá trình tổ chức triển khai mới được một thời gian ngắn, song qua đánh giá bước đầu xây dựng mô hình, Hội Nông dân Hưng Hà đã tìm ra một số hạn chế để từng bước khắc phục như: công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động chưa có chiều sâu, chưa làm chuyển biến nhận thức sâu rộng trong cán bộ hội viên. Quá trình tổ chức thực hiện ở một số mô hình còn thụ động, lý tính.

Kỹ năng nghiệp vụ làm công tác dân vận, đặc biệt là kỹ năng nói và viết ở một số đồng chí cán bộ hội còn hạn chế do chưa được tập huấn, đào tạo nên hiệu quả chưa cao, phong trào chưa thực sự có sức lan toả.

Hà Dung

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thông tin truy cập
Số lượt xem trang
0000047677459
Built by ICT Group