Thứ 3, 25/04/2017, 09:26[GMT+7]

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Chiều ngày 19/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017 và thảo luận xây dựng Nghị quyết “Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh” .

19.04.2017 | 15:46 PM

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Chiều ngày 21/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt; thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán...

21.03.2017 | 15:33 PM

Ký giao ước thi đua Khối các cơ quan Đảng năm 2017

Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2017 vừa được Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức chiều...

09.03.2017 | 15:45 PM

Bộ đội Biên phòng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Năm 2016, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng,...

07.03.2017 | 16:12 PM

Làm tốt khâu “then chốt” của nhiệm vụ then chốt

Thời gian qua, Sở Y tế đã quán triệt, triển khai và hướng dẫn quy trình quy hoạch đến các đơn vị trực thuộc với nội dung, phương pháp có bước chuyển biến...

02.03.2017 | 09:18 AM

Đảng ủy thị trấn Diêm Điền làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Hàng năm, Ðảng ủy thị trấn Diêm Điền đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể; quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán...

01.03.2017 | 10:29 AM

Đông Hưng nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

Nhờ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nên thời gian qua, công tác xây dựng Đảng của huyện Đông Hưng đã góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở...

27.02.2017 | 10:14 AM

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, trải qua 87 năm đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng...

20.02.2017 | 08:47 AM

Đảng bộ Bệnh viện Nhi phát huy vai trò lãnh đạo

Với việc thường xuyên quan tâm thực hiện đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ...

17.02.2017 | 15:20 PM

Quỳnh Phụ: Bước chuyển trong công tác xây dựng Đảng

Về Quỳnh Phụ hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của Đảng bộ huyện, năng động hơn, chất lượng, hiệu quả hơn. Những kết quả đạt được...

23.01.2017 | 08:46 AM

Quỳnh Phụ: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ

Nhờ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó tập trung cao cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, huyện Quỳnh Phụ đã xây dựng được đội...

19.01.2017 | 08:21 AM