Thứ 3, 25/04/2017, 09:26[GMT+7]

Đông Hưng cải cách hành chính để phát triển

Với mục tiêu trọng tâm là nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch với cơ quan nhà nước, công tác cải cách hành chính (CCHC) thời gian qua của huyện Đông Hưng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương.

10.04.2017 | 08:49 AM

3.117 hội nghị tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho người cao tuổi

Năm 2016, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 3.117 hội nghị tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết...

21.02.2017 | 09:10 AM

Đông Hưng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Sáng ngày 29/12, Huyện ủy Đông Hưng tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt,...

29.12.2016 | 11:16 AM

Hội nghị cán bộ hưu trung, cao cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Sáng ngày 26/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ hưu trung cao cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

26.12.2016 | 15:28 PM

Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt Nghị quyết  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 26/12, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và...

26.12.2016 | 12:16 PM

Vũ Thư tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11

Sáng ngày 30/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 11.

30.11.2016 | 14:45 PM

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã

Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cấp xã, coi việc đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã là nhiệm...

22.11.2016 | 08:09 AM

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW và Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh, Thành phố

Ngày 16/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về...

16.11.2016 | 10:51 AM

Tiền Hải làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các...

26.10.2016 | 08:47 AM

Thái Bình: Ðổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ xã

Tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về giáo dục lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ cấp xã là việc làm quan trọng trong tiến trình đổi mới...

26.09.2016 | 14:44 PM

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kiến Xương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

Sáng ngày 5/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương...

05.07.2016 | 14:52 PM