Thứ 6, 26/05/2017, 15:44[GMT+7]

Đông Hưng ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận

Sáng ngày 22/5, UBND huyện Đông Hưng và Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021.

22.05.2017 | 15:49 PM

Thái Thụy giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Hội nghị giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, được Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy tổ chức sáng ngày 17/3.

17.03.2017 | 09:51 AM

Kiến Xương tổ chức 70 lớp bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị

Sáng ngày 21/2, huyện Kiến Xương tổ chức tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị và hoạt động của báo cáo viên năm 2016, triển khai phương hướng,...

21.02.2017 | 12:36 PM

3.117 hội nghị tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho người cao tuổi

Năm 2016, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 3.117 hội nghị tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết...

21.02.2017 | 09:10 AM

Đông Hưng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Sáng ngày 29/12, Huyện ủy Đông Hưng tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt,...

29.12.2016 | 11:16 AM

Hội nghị cán bộ hưu trung, cao cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Sáng ngày 26/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ hưu trung cao cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

26.12.2016 | 15:28 PM

Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt Nghị quyết  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 26/12, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và...

26.12.2016 | 12:16 PM

Vũ Thư tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11

Sáng ngày 30/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 11.

30.11.2016 | 14:45 PM

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã

Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cấp xã, coi việc đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã là nhiệm...

22.11.2016 | 08:09 AM

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW và Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh, Thành phố

Ngày 16/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về...

16.11.2016 | 10:51 AM

Tiền Hải làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các...

26.10.2016 | 08:47 AM