Thứ 7, 22/07/2017, 19:52[GMT+7]

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 6/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

06.07.2017 | 16:56 PM

Đông Hưng cải cách hành chính để phát triển

Với mục tiêu trọng tâm là nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch với cơ quan nhà nước, công tác cải cách hành chính (CCHC) thời...

10.04.2017 | 08:49 AM

Tiền Hải chú trọng làm tốt công tác cán bộ

Nhờ chú trọng làm tốt công tác cán bộ, thời gian qua, Tiền Hải đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đóng góp hiệu...

27.03.2017 | 09:53 AM

Thị trấn Vũ Thư - 30 năm xây dựng và phát triển

Thị trấn Vũ Thư được thành lập theo Quyết định số 169/QĐ-HĐBT ngày 13/12/1986 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên một phần diện tích đất và dân...

24.03.2017 | 08:27 AM

Thái Thụy giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Hội nghị giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, được Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy tổ chức sáng ngày 17/3.

17.03.2017 | 09:51 AM

Kiến Xương tổ chức 70 lớp bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị

Sáng ngày 21/2, huyện Kiến Xương tổ chức tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị và hoạt động của báo cáo viên năm 2016, triển khai phương hướng,...

21.02.2017 | 12:36 PM

3.117 hội nghị tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho người cao tuổi

Năm 2016, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 3.117 hội nghị tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết...

21.02.2017 | 09:10 AM

Đông Hưng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Sáng ngày 29/12, Huyện ủy Đông Hưng tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt,...

29.12.2016 | 11:16 AM

Hội nghị cán bộ hưu trung, cao cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Sáng ngày 26/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ hưu trung cao cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

26.12.2016 | 15:28 PM

Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt Nghị quyết  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 26/12, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và...

26.12.2016 | 12:16 PM

Vũ Thư tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11

Sáng ngày 30/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 11.

30.11.2016 | 14:45 PM