Thứ 7, 19/08/2017, 20:01[GMT+7]

Thái Thụy thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị để huyện mạnh, dân giàu

Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Thái Thụy đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

07.08.2017 | 16:07 PM

Tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh

Cả cuộc đời hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam tài sản vô giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách cách mạng...

26.06.2017 | 09:05 AM

Lực lượng vũ trang tỉnh: làm theo Bác là việc thường xuyên

Sau khi Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị...

23.06.2017 | 08:14 AM

Công an Thái Bình tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác

Ngay sau khi có Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng...

22.06.2017 | 08:28 AM

Hưng Hà học Bác từ những việc làm thiết thực

Thời gian qua, huyện Hưng Hà luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các...

13.06.2017 | 09:33 AM

Thi đua tạo động lực phát triển

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”. Thực hiện lời dạy của Bác, 69 năm qua, Thái Bình đã phát động...

12.06.2017 | 09:26 AM

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập huấn công tác Mặt trận

Sáng ngày 9/6, tại huyện Kiến Xương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác mặt trận và học tập chuyên đề “Tư tưởng,...

09.06.2017 | 12:19 PM

Đông Phương - Điểm sáng học tập và làm theo gương Bác

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), thời gian qua, Đảng bộ xã Đông Phương (Đông Hưng) đã tích cực...

06.06.2017 | 09:06 AM

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 6/2017)

02.06.2017 | 21:49 PM

Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân làm theo lời Bác

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) Bệnh viện Đa khoa Hưng...

29.05.2017 | 08:48 AM

Thầy thuốc quân đội làm theo lời Bác

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là như người mẹ hiền”, Trung úy Đặng Văn Hiệu, nhân viên quân y, Văn...

26.05.2017 | 08:18 AM