Thứ 7, 23/09/2017, 12:24[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh tỉnh gương mẫu học tập và làm theo lời Bác

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên.

21.09.2017 | 09:09 AM

Thành phố: Hơn 13,764 tỷ đồng giúp phụ nữ phát triển kinh tế

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ...

28.08.2017 | 09:24 AM

Bộ đội Biên phòng Thái Bình noi gương Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng...

28.08.2017 | 09:01 AM

Thái Thụy thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị để huyện mạnh, dân giàu

Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Thái...

07.08.2017 | 16:07 PM

Công an huyện Đông Hưng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, cán bộ,...

04.08.2017 | 07:58 AM

Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 8/2017)

02.08.2017 | 10:04 AM

Trường THPT Vũ Tiên học và làm theo gương Bác

Thời gian qua, Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường THPT Vũ Tiên đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện...

18.07.2017 | 14:47 PM

Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 7/2017)

03.07.2017 | 14:35 PM

Tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh

Cả cuộc đời hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam tài sản vô giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách cách mạng...

26.06.2017 | 09:05 AM

Lực lượng vũ trang tỉnh: làm theo Bác là việc thường xuyên

Sau khi Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị...

23.06.2017 | 08:14 AM

Công an Thái Bình tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác

Ngay sau khi có Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng...

22.06.2017 | 08:28 AM