Thứ 7, 19/08/2017, 20:05[GMT+7]

Thống Nhất nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân

Cuối tháng 11 vừa qua, một trong những tiêu chí của xã Thống Nhất (Hưng Hà) được Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (NTM) của tỉnh đánh giá cao là tiêu chí thu nhập. Hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, những nỗ lực, công sức, trí tuệ của cán bộ và nhân dân. Cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn "thay da, đổi thịt", đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ...

08.12.2015 | 09:37 AM

Phụ nữ Đông HoàngTích cực đưa giống lúa năng suất, chất lượng cao vào sản xuất

Không được chọn làm điểm xây dựng mô hình “Cánh đồng mẫu” của tỉnh, nhưng mấy vụ gần đây, Hội Phụ nữ Đông Hoàng đã mạnh dạn liên kết với các công ty giống...

11.03.2013 | 08:50 AM

Con đường của ý Đảng lòng dân

Mặt đường bê tông rộng 6m, đổ bê tông 4m, 2 xe ô tô tránh nhau dễ dàng, đó là hình ảnh đầu tiên khi chúng tôi bước chân vào xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ).

06.02.2013 | 09:19 AM

Dồn điền đổi thửa ở Thái ThụyPhải quyết tâm mới hoàn thành

Sau 22 xã đã dồn điền đổi thửa trong 2 năm 2010-2011, thời điểm này 23 xã còn lại của Thái Thụy tiếp tục thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang...

27.11.2012 | 15:25 PM

Kinh nghiệm dồn điển đổi thửa và huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng NTM ở Nam Thanh

Nam Thanh là xã khu Nam huyện Tiền Hải có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, diện tích đất bình quân trên khẩu thấp nhất huyện, trình độ dân trí không...

23.08.2012 | 14:45 PM

Nguyên Xá Chặng đường xây dựng nông thôn mới sắp tới đích

Chúng tôi về Nguyên Xá (Vũ Thư) khi mà Đảng bộ và nhân dân nơi đây đang khẩn trương xây dựng nông thôn mới (NTM). Đi trên con đường trục xã trải đá...

23.08.2012 | 14:23 PM

Khó khăn trong xây dựng chợ nông thôn mới ở Thái Thụy

Để xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các xã ở Thái Thụy tích cực huy động các nguồn lực thực hiện 19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí số 7 là xây...

03.08.2012 | 15:50 PM

Kết quả bước đầu sau dồn điền đổi thửa ở Đông Quý

Là xã nội đồng, độc canh cây lúa, không có nghề phụ, Đông Quý (Tiền Hải) xác định chỉ có quyết tâm hoàn thành công tác đồn điền đổi thửa, đưa tiến bộ kỹ...

22.06.2012 | 10:41 AM

Đông HưngNguyên nhân chậm tiến độ trong công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Sau khi tiếp thu Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới(NTM),...

14.06.2012 | 15:05 PM

Xây dựng nông thôn mới ở Thái Thụy:Chậm... do đâu?

Ngoài xã điểm của tỉnh là Thụy Trình, Thái Thụy đã lựa chọn 10 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, sau gần 2 năm các...

14.06.2012 | 13:47 PM

Xây dựng nông thôn mới ở Thụy ViệtPhải bắt đầu từ chính người dân

Xã Thụy Việt (Thái Thụy) những năm trước được biết đến là nơi mất ổn định tình hình an ninh nông thôn, khiếu kiện kéo dài. Từ năm 2011, địa phương triển...

29.05.2012 | 13:38 PM