Thứ 7, 23/09/2017, 14:28[GMT+7]

Để nguồn vốn tín dụng thông suốt

Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2017.

12.09.2017 | 09:05 AM

Toàn tỉnh quyết liệt thu ngân sách

Năm 2017, Thái Bình được Bộ Tài chính giao dự toán tổng thu nội địa tính cân đối 6.057 tỷ đồng và tổng thu tính cân đối trừ tiền sử dụng đất 5.077 tỷ...

11.08.2017 | 09:29 AM

Thành phố Thái Bình: 129,639 tỷ đồng dư nợ cho vay ưu đãi của Chính phủ

Sáng ngày 10/8, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố Thái Bình tổ chức phiên họp lần thứ III năm 2017 triển khai...

10.08.2017 | 10:18 AM

Chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2018 là 6,5%

Ngày 7/8, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là 6,5%. Căn cứ vào mức đề xuất này, Hội đồng sẽ làm báo...

07.08.2017 | 16:55 PM

5 tháng cuối năm các địa phương phấn đấu vượt 20% trở lên số thu do Cục thuế tỉnh phân bổ

Sáng ngày 3/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng cuối năm 2017.

03.08.2017 | 14:32 PM

Đông Hưng thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng 61,4% so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện Đông Hưng đã chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân...

31.07.2017 | 09:46 AM

UBND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh về kết quả thu ngân sách

Chiều ngày 27/7, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 5 tháng...

27.07.2017 | 19:45 PM

Ngành Ngân hàng biểu dương, khen thưởng 22 cá nhân

Sáng ngày 25/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

25.07.2017 | 14:33 PM

Thụy Thanh - Hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách

Năm 2015, Thụy Thanh (Thái Thụy) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, kết quả này có phần đóng góp không nhỏ từ các chương trình tín dụng ưu đãi của...

24.07.2017 | 11:20 AM

Quỹ Tín dụng nhân dân Liên Giang hoạt động gần dân, sát dân

Phát huy lợi thế hoạt động gần dân, sát dân, từ khi thành lập đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Liên Giang (Đông Hưng) luôn tạo điều kiện thuận lợi...

24.07.2017 | 09:30 AM

Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế tính đến thời điểm 30/6/2017

Ngày 17/7, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 2891/CT-QLN về việc công bố tin nợ thuế đề nghị đăng công khai thông tin nợ thuế của 30 doanh nghiệp tính đến thời...

21.07.2017 | 15:42 PM