Thứ 7, 23/09/2017, 14:19[GMT+7]

Tuổi trẻ Tiền Hải chung sức xây dựng nông thôn mới

Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, tuổi trẻ Tiền Hải đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

22.09.2017 | 08:52 AM

Đông Trung trên đường về đích nông thôn mới

Để về đích nông thôn mới (NTM) trong năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Trung (Tiền Hải) đang có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn...

19.06.2017 | 09:39 AM

Nam Hồng phấn đấu về đích nông thôn mới

Đến thời điểm này, xã Nam Hồng (Tiền Hải) đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm nay, Đảng bộ...

31.05.2017 | 08:33 AM

Đổi thay ở Vũ Bình

Về xã Vũ Bình (Kiến Xương) hôm nay, ai cũng có thể cảm nhận được sự đổi thay của một vùng quê nghèo thuần nông từ diện mạo nông thôn đến đời sống của...

28.04.2017 | 09:03 AM

Xây dựng nông thôn mới: Cách làm của Đông Dương

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã Đông Dương (Đông Hưng) là nâng cao đời sống của nhân dân. Hết năm 2016, Đông Dương đã hoàn thành 19 tiêu chí...

24.04.2017 | 17:19 PM

Hội Cựu chiến binh xã Nam Bình tham gia xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nam Bình (Kiến Xương) tích cực hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững,...

13.04.2017 | 08:30 AM

Đông Xuyên: Khi nghị quyết đi vào cuộc sống

Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các hộ, các tổ chức mở rộng ngành nghề thủ công, du nhập thêm nghề mới,...

11.04.2017 | 08:21 AM

Duyên Hải: Không “ngủ quên trên chiến thắng”

Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã được nâng lên rõ rệt, đường xá đi lại thông thoáng, dễ dàng, thuận lợi trong việc...

10.01.2017 | 08:53 AM

Ia Dom - Xã nông thôn mới đầu tiên trên tuyến biên giới Tây Nguyên

Đầu năm 2016, xã Ia Dom thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, đã được công nhận là xã nông thôn mới. Đây là xã đầu tiên ở tuyến biên giới vùng Tây Nguyên nói...

19.12.2016 | 15:31 PM

Cựu chiến binh Quỳnh Phụ: 76 công trình, việc làm tham gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), trong năm 2016, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) ở Quỳnh Phụ đã tích cực tuyên truyền, vận động...

06.12.2016 | 08:34 AM

Thái Thành giảm nợ công trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng" kết hợp huy động nguồn lực xã hội hóa, Thái Thành (Thái Thụy) quyết tâm về đích nông...

02.12.2016 | 08:26 AM