Thứ 3, 25/04/2017, 09:26[GMT+7]

Xây dựng nông thôn mới: Cách làm của Đông Dương

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã Đông Dương (Đông Hưng) là nâng cao đời sống của nhân dân. Hết năm 2016, Đông Dương đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM.

24.04.2017 | 17:19 PM

Cựu chiến binh Quỳnh Phụ: 76 công trình, việc làm tham gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), trong năm 2016, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) ở Quỳnh Phụ đã tích cực tuyên truyền, vận động...

06.12.2016 | 08:34 AM

Thái Thành giảm nợ công trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng" kết hợp huy động nguồn lực xã hội hóa, Thái Thành (Thái Thụy) quyết tâm về đích nông...

02.12.2016 | 08:26 AM

Phát triển sản xuất ở Đông Phương

Hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), diện mạo làng quê Ðông Phương (Ðông Hưng) có nhiều đổi thay. Các công trình phúc lợi phục vụ đời sống...

07.12.2015 | 09:49 AM

Đảng bộ Đông PhongLãnh đạo phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới 

Đảng bộ Đông Phong (Tiền Hải) có 324 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ thôn, 3 chi bộ nhà trường. Thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách của...

03.05.2013 | 07:45 AM

Xây dựng nông thôn mới ở Mỹ Lộc Mỗi ngày một niềm vui

Với sự chung tay góp sức của cả cộng đồng giành cho Mỹ Lộc những năm qua mà mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở miền quê nghèo xưa kia đến nay đã gần trở...

16.04.2013 | 08:19 AM

Ngân hàng CSXH Tiền HảiGóp phần tháo gỡ “nút thắt” về vốn trong xây dựng nông thôn mới

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới có nhiều tiêu chí như giảm tỷ lệ hộ nghèo, việc làm và thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động, xóa nhà dột...

05.04.2013 | 09:00 AM