Thứ 7, 23/09/2017, 14:17[GMT+7]

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 267/TB-VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

08.08.2013 | 10:39 AM