Thứ 3, 25/07/2017, 01:31[GMT+7]

Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Thứ 3, 09.10.2012 | 09:31:04

Trong các ngày 04, 05 và 08 - 10/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trước khi tiến hành kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân bảo đảm đúng hướng dẫn. Kết quả đã nhận được 132 ý kiến đóng góp của các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban Thường vụ các đoàn thể, các phòng, ban của huyện; các tổ chức cơ sở đảng; các đồng chí nguyên là huyện ủy viên, thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể của huyện đã nghỉ hưu, hiện đang cư trú trên địa bàn huyện.

Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo tổng hợp các ý kiến góp ý; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy giải trình các ý kiến góp ý theo nhóm lĩnh vực phụ trách; trên cơ sở đó xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình của tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ. Từng cá nhân uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ chuẩn bị bản tự kiểm điểm để phục vụ kiểm điểm tại hội nghị.

Phát huy dân chủ, tinh thần nghiêm túc, cầu thị, Hội nghị đã khái quát, đánh giá  khái quát các ưu điểm, kết quả đạt được; phân tích sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm và tìm ra nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, làm rõ trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; tập trung vào các vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra, Quy định về những điều đảng viên không được làm và tình hình thực tiễn của huyện; đồng thời, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khắc phục.

Cùng với quá trình triển khai Nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo khảo sát, tổ chức hội thảo, ra nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục duy trì việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng, phó các phòng, ban phụ trách xã, cán bộ các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy trực tiếp tham gia sinh hoạt với các chi bộ được phân công phụ trách.

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quyết định 251-QĐ/HU năm 2009 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác luân chuyển, điều động cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn. Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; triển khai thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Đồng thời, thực hiện tốt các nhóm giải pháp về công tác tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với việc tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, bức xúc, đặc biệt là trong công tác quản lý ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản.

                                                           Hoàng Văn Duyệt
                                               (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày