Thứ 3, 25/07/2017, 01:38[GMT+7]

Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh

Thứ 4, 11.05.2011 | 17:07:10

Trong hai ngày (10 và 11/5/2011), tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 , định hướng đến 2020”, Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới" và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị

 

Dự hội nghị có các đồng chí: GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương , Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hạnh Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ tỉnh; Trưởng phó các Sở, ban, ngành , MTTQ, các đoàn thể của tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ, Trưởng các khoa của Trường Chính trị, Trường Cao đẳng...., Phó Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, Thành phố và Đảng uỷ trực thuộc.

              

 

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

 

Sau lời khai mạc của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, hội nghị đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (sửa đổi, bổ sung phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020. GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng và Những bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ trình bày Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

 

Hội nghị còn nghe đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ trình bày Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; nghe đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giới thiệu Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về "xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020"; nghe đồng chí Trần Xuân Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giới thiệu Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới".

 

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giới thiệu Kế hoạch 07 của BTV Tỉnh ủy về triển khai quán triệt các nghị quyết của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Nhạ, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy giới thiệu Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Văn phòng Tỉnh ủy giới thiệu Quyết định về việc ban hành quy chế hội nghị do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triệu tập.

             

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc - Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị  các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt ở cấp mình  nhằm đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống 

 

Tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập, quán triệt các văn kiện của Trung ương; Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới và các nghị quyết, các quy chế khác. Sau hội nghị cấp tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt ở cấp mình; nhất là nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, nhằm đưa các nghị quyết quan trọng nêu trên nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2011, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

                                                                                               

Tin: PhạmThanh

Ảnh: Thành Tâm

 

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày