Thứ 7, 19/08/2017, 20:10[GMT+7]

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương

Thứ 4, 12.04.2017 | 17:12:25

Chiều ngày 12/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương về nghiên cứu Đề án xây dựng Quy định về việc các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Tâm

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ngành, đơn vị liên quan.

Thời gian qua, việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy, nhân dân được biết, được bàn, được giám sát, kiểm tra việc xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới của địa phương. 

Quá trình thực hiện Quy chế dân chủ đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phương thức lãnh đạo, năng lực quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền và tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức từng bước được đổi mới theo hướng gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được phát huy.

Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc tại huyện Thái Thụy. Ảnh: Thanh Huyền 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời rà soát, ban hành, triển khai các văn bản liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc và vi phạm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời giải đáp một số nội dung mà Đoàn công tác quan tâm.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thái Bình đạt được trong thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và Quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua. 

Đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trên cơ sở thực tiễn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, lấy ý kiến của nhân dân xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân. 

Về kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp, tham mưu cho Trung ương xem xét, giải quyết nhằm thực hiện tốt hơn phương châm trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn công tác đã khảo sát thực trạng thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại huyện Thái Thụy.

Thanh Huyền