Thứ 7, 23/09/2017, 14:28[GMT+7]

Hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2017

Thứ 6, 21.04.2017 | 14:18:42

Hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2017 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 21/4 tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo.

Đồng chí Phạm Văn Bảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó tập trung truyền đạt hai nội dung: quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các báo cáo viên dự hội nghị.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh, trong đó chú trọng tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), tập trung tuyên truyền chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên truyền các dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là vấn đề tái cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp gắn với tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền chăm sóc bảo vệ lúa, cây màu xuân hè 2017; phòng, chống lụt bão; phòng, chống dịch bệnh; các chính sách an sinh xã hội. Tuyên truyền việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, vấn đề xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, dự án xây dựng Tháp Thái Bình. Tuyên truyền về tình hình biển đảo, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, đại hội các hội, đoàn thể các cấp.

Thanh Huyền