Chủ nhật, 24/09/2017, 22:55[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thứ 5, 18.05.2017 | 14:28:49

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng ngày 18/5 tại Hà Nội.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự hội nghị.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã nghiêm túc quán triệt, tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chỉ thị; đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về Chỉ thị, nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên; việc thực hiện Chỉ thị dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn; ở các địa phương xuất hiện nhiều cách làm, kinh nghiệm hay, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, thể hiện sự năng động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Việc thực hiện Chỉ thị đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng và hệ thống chính trị - xã hội; việc học tập và làm theo Bác phải gắn liền với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các chỉ thị, nghị quyết về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm phải xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện. Tập trung các lực lượng, phương tiện, các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thuyết phục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Thanh Huyền