Chủ nhật, 24/09/2017, 22:55[GMT+7]

Nhìn lại phong trào thi đua xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”

Thứ 4, 10.05.2017 | 08:41:31

Cùng với đồng bào có đạo trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, các chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chùa Phúc Minh, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chùa cảnh 4 gương mẫu”.

Hiện nay, toàn tỉnh có 867 chùa, 520 vị chức sắc và gần 160.000 tín đồ Phật tử. Thi đua xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, các vị chức sắc, tăng ni luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động Phật tử thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư. 

Sư thầy Thích Đàm Âu, trụ trì chùa Thiện Tường, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) cho biết: Thông qua các nghi lễ sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, nhà chùa thường giáo hóa cho các Phật tử tiếp thu những tư tưởng tiến bộ của Đức Phật, làm nhiều điều thiện, tránh xa điều ác, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, làm tròn bổn phận của mình đối với đạo pháp và quê hương, đất nước.

Hàng năm, việc tổ chức các lễ hội, ngày lễ của các chùa đều bảo đảm đúng nghi lễ của Phật giáo, không xa hoa, lãng phí, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Việc kiến thiết, xây dựng, tôn tạo chùa và các công trình phụ cận đều được thực hiện đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các chức sắc, tăng ni, Phật tử còn gương mẫu tham gia xây dựng Giáo hội, thực hiện Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; không ngừng tu luyện, học tập giáo lý, giáo luật, tìm hiểu pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong lối sống để tu hành theo đạo pháp, tích cực xây dựng tổ chức Giáo hội vững mạnh; định kỳ tổ chức các khóa an cư kiết hạ, kỳ bá tát để tăng ni sinh hoạt, tu dưỡng bản thân, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm, thực hiện những lời Phật dạy.

Nhận thức rõ trách nhiệm của người tu hành là siêng năng việc đạo nhưng không sao nhãng việc đời, các vị chức sắc và nhà tu hành còn tích cực tham gia công tác xã hội và hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều vị tăng ni đã được tín nhiệm bầu vào các cơ quan dân cử, tham gia Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Hiện nay có 33 vị tăng ni là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Hưởng ứng các cuộc vận động chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào vùng thiên tai, các tăng ni, Phật tử tham gia bằng nhiều hình thức như ủng hộ quỹ, đóng góp kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, tặng đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, công cụ lao động sản xuất...

Ông Phan Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Phong trào thi đua yêu nước xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” của đồng bào Phật giáo luôn được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, chính quyền, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tạo điều kiện nên chất lượng phong trào ngày càng được nâng lên. Kết quả đạt được trong phong trào đã góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các chức sắc, tăng ni, Phật tử và các tầng lớp nhân dân tiếp tục giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn các giá trị tốt đẹp của dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Qua bình xét, năm 2016 toàn tỉnh có 450 chùa đạt danh hiệu “Chùa cảnh 4 gương mẫu” trong đó nhiều chùa đạt danh hiệu 3 năm liên tục trở lên.


Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, trụ trì chùa Phúc Minh, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư


Thời gian qua, ban trị sự Giáo hội Phật giáo các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tăng ni, Phật tử chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời tích cực xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”. Qua thực hiện phong trào, nhiều chùa được sửa chữa, trùng tu, tôn tạo ngày càng khang trang góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc; các hoạt động Phật sự được tổ chức đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân, góp phần củng cố các giá trị đạo đức và giảm bớt các tệ nạn xã hội; các hoạt động nhân đạo, từ thiện đạt kết quả tốt đẹp; qua đó, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy được tinh thần tâm sáng hướng thiện, từ bi cứu khổ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa và phát huy bản sắc văn hóa tôn giáo dân tộc.


Ông Trần Văn Xương, Phó Chủ tịch HĐND xã Nam Thịnh (Tiền Hải)


Các hoạt động xây dựng, tu bổ công trình, tổ chức lễ hội đều được các chùa trên địa bàn báo cáo chính quyền và chỉ thực hiện khi được cho phép. Đối với các phong trào, hoạt động của địa phương, tăng ni, Phật tử đều tích cực tham gia, đặc biệt là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội.


Bà Nguyễn Thị Víu, Phật tử chùa Nguyệt Quang, xã Tây Tiến (Tiền Hải)


Thông qua các hoạt động Phật sự, các tăng ni, trụ trì nhà chùa đã giảng giải giáo lý của đạo Phật lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương; nhắc nhở việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình chăm chỉ học tập, lao động, thực hiện nếp sống văn hóa, không phạm tội, mắc tệ nạn xã hội.Thanh Huyền