Thứ 7, 23/09/2017, 14:16[GMT+7]

Giám sát thực hiện các nghị quyết của Đảng tại Công an tỉnh

Thứ 6, 19.05.2017 | 10:00:17

Sáng ngày 19/5, Tổ giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã đi giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 tại Đảng ủy Công an tỉnh.

Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì buổi giám sát.

Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp tới các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng về công tác bảo vệ an ninh trật tự; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các hoạt động đầu tư, kinh doanh; đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh ổn định.

Các đại biểu trao đổi làm rõ những khó khăn và một số giải pháp thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Tại buổi giám sát, các thành viên Tổ giám sát đã trao đổi làm rõ những ưu điểm, kinh nghiệm, một số hạn chế, tồn tại và phương hướng, các giải pháp chủ yếu trong thực hiện các nghị quyết trong thời gian tới. 

Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ giám sát đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm túc nội dung các nghị quyết; đẩy mạnh thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo đảm an ninh trật tự theo nghị quyết và chương trình, kế hoạch hành động đã đề ra góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch vững mạnh phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tổ giám sát của Tỉnh ủy cũng đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng đối với Đảng ủy Phòng Cảnh sát đường thủy và Chi bộ Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh).

Khắc Duẩn