Thứ 6, 18/08/2017, 04:37[GMT+7]

Họp bàn các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước năm 2017 trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Thứ 2, 07.08.2017 | 11:13:15

Sáng ngày 7/8, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp bàn về các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Dự họp có các đồng chí: Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

 Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình phát biểu tại cuộc họp. 

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, 7 tháng đầu năm tổng thu nội địa tính cân đối toàn tỉnh thực hiện 3.343 tỷ đồng, chỉ đạt 55,2% dự toán, bằng 91,3% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất số thu là 2.383 tỷ đồng, đạt 46,9% dự toán, bằng 86,6% so với cùng kỳ. Riêng số thu thuế về thuế bảo vệ môi trường (BVMT) từ hoạt động kinh doanh xăng dầu của 4 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu trong tỉnh năm 2016 là 3.013 tỷ đồng, chiếm 46% tổng số thu trừ tiền sử dụng đất của toàn tỉnh. Tuy nhiên, 7 tháng đầu năm 2017 số thuế BVMT toàn tỉnh chỉ thực hiện là 451,8 tỷ đồng, đạt 24% dự toán, bằng 46,8% so với cùng kỳ, về số tuyệt đối giảm 514 tỷ so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 6 doanh nghiệp thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu nhưng mức độ đóng góp số thu vào ngân sách nhà nước thấp. Năm 2016 số nộp của 6 doanh nghiệp thương nhân phân phối là 2,8 tỷ đồng, 7 tháng đầu năm 2017 mới chỉ nộp 1,4 tỷ đồng.


Công ty TNHH MTV xăng dầu Thái Bình hoạt động kinh doanh và đóng góp vào ngân sách nhà nước ổn định trong 7 tháng đầu năm 2017. 

Sau khi nghe đại diện các doanh nghiệp, lãnh đạo các sở, ngành thảo luận về nguyên nhân và các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước năm 2017, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Công Thương, Cục thuế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, báo cáo ngay UBND tỉnh nếu không giải quyết được để giải phóng một cách căn bản những năng lực của doanh nghiệp xăng dầu. Đối với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu phải khẩn trương kê khai đúng, đủ và thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn tỉnh; chủ động dàn xếp để nhập trực tiếp vào tỉnh và xuất ra tỉnh ngoài nhiều hơn để nâng được sản lượng đầu vào và tỷ lệ bán ra để thu được lượng thuế BVMT, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn; có cơ chế hợp lý để các doanh nghiệp thương nhân phân phối nhập hàng của mình để nâng cao mức thu ngân sách cho tỉnh. Đối với các doanh nghiệp thương nhân phân phối và đơn vị bán lẻ một mặt cần phải thực hiện nghiêm việc kê khai đầy đủ, mặt khác cần tăng cường nhập đầu vào từ các doanh nghiệp đầu mối của tỉnh. Đối với các ngành chức năng như: ngành Công Thương, Tài chính, Thuế, Hải  quan, Biên phòng, Công an phải làm có trách nhiệm hơn, đặc biệt Ban Chỉ đạo 389 ĐP tỉnh cần tổ chức họp bàn để đưa ra các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Các ngành chức năng cần khẩn trương rà soát, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nêu gương những doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định, nghĩa vụ đối với Nhà nước và đóng góp nhiều cho ngân sách địa phương, đồng thời cũng lên án, phê phán những doanh nghiệp không thực hiện tốt các quy định của pháp luật và nghĩa vụ nộp thuế đối với ngân sách nhà nước.

                                                              Thu Thủy


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày