Thứ 3, 25/07/2017, 01:39[GMT+7]

Tuyên truyên phòng chống ma túy nâng cao trách nhiệm xã hội

Thứ 2, 06.06.2011 | 08:58:43

Trong những năm qua bám sát Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS – Ma túy – Mại dâm của tỉnh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và Ban chỉ đạo các địa phương để triển khai thực hiện công tác PCMT. Căn cứ vào tình hình thực tế, từng cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, biện pháp triển khai cụ thể, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền vận động PCMT trong cán bộ, nhân dân, nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.

Xác định công tác thông tin tuyên truyền giáo dục PCMT là mục tiêu cơ bản, chiến lược lâu dài, Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Ban thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã ra nhiều văn bản và các hội nghị quán triệt những chủ trương, chỉ đạo của trung ương và địa phương về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Từ đó huy động được sự tham gia rộng rãi của các cấp các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tự khai báo, tố giác tội phạm ma túy, phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, làm giảm số người nghiện mới và giúp đỡ những người mắc nghiện thực hiện việc cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

Trong đó mỗi sở, ngành, địa phương đã có kế hoạch cụ thể: Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền, hàng năm đều xuất bản “Tài liệu tuyên truyền PCMT” phát hành đến xã,  phường, thị trấn, các đoàn thể cấp huyện, tỉnh; Mở chuyên trang PCMT trên Website và Bản tin Thông tin và Truyền thông, đặc biệt Sở đã xây dựng chuyên mục tuyên truyền PCMT trên cổng Thông tin Điện tử của tỉnh với hàng trăm tin bài, thông tin tổng hợp cung cấp những hiểu biết cơ bản về tác hại của ma túy, cách phòng chống tệ nạn ma túy, thông tin hỗ trợ cai nghiện tại các trung tâm, cộng đồng và gia đình, thực trạng tình hình và hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh...

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng chống tệ nạn ma túy trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong giới trẻ, học sinh, sinh viên; Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh phối hợp với Báo, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức, xây dựng và nâng cao chất lượng các chuyên mục thông tin tuyên truyền: phản ánh tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tập trung thông tin về PCMT ở địa phương; kết quả điều tra, khám phá, xử lý tội phạm ma túy, xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về ma túy; giới thiệu, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong công tác PCMT nhằm nhân rộng trên địa bàn. Đồng thời qua hệ thống thông tin đại chúng thường xuyên tiếp nhận ý kiến của độc giả, khán thính giả để phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và tiến hành điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm; Phối hợp tuyên truyền PCMT, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã xây dựng và tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi về thực hiện nghị quyết liên tịch số 01/TW” cho cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ và lực lượng công an các cấp cơ sở, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, PCMT, phòng chống bạo lực gia đình; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức triển khai chương trình hoạt động PCMT.

Tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma tuý đến 100% các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trường học. Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền, thực hiện nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tổ chức cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng, tích cực vận động các hội viên tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTT tại cơ sở; vận động gia đình hội viên tham gia công tác quản lí giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội, không có tệ nạn ma túy.

Kế hoạch tuyên truyền giáo dục về PCMT hàng năm đều được các địa phương triển khai mạnh mẽ, tập trung tại những địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy, trong các trường học, các cơ quan doanh nghiệp có đông công nhân làm việc. Đặc biệt, trong tháng cao điểm và ngày toàn dân PCMT 26/6 hàng năm đều tổ chức nhiều hoạt động huy động đông đảo các ban ngành, đoàn thể địa phương ra quân tạo khí thế, biểu dương lực lượng trong công tác PCMT.

Các Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện cũng đã chủ động phối kết hợp với Ban chỉ đạo cấp huyện, xã, phường, thị trấn và Đài Truyền thanh tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp để toàn dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm phòng, chống ma túy ở địa phương, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Trong đó chú trọng lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền thông qua các cuộc mít tinh, diễu hành, băng rôn, khẩu hiệu, phát hành tài liệu tờ rơi và các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tại thôn bản, khu phố...

Trong 5 năm qua, các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương đã phối hợp tổ chức tuyên truyền cho hàng nghìn lượt, thu hút cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên và đông đảo quần chúng nhân dân. Việc tổ chức tuyên truyền được đẩy mạnh trong các đợt  cao điểm và tháng hành động PCMT hàng năm cùng với việc tổ chức mít tinh ra quân diễu hành biểu dương lực lượng, tạo khí thế áp đảo tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy.

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày