Thứ 7, 23/09/2017, 14:22[GMT+7]

Những tín hiệu lạc quan

Thứ 5, 13.04.2017 | 08:35:51

Tổng giá trị sản xuất tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây, giá trị sản xuất của hầu hết các ngành đều duy trì tốc tộ tăng trưởng khá và cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng của cùng kỳ năm trước; công tác xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và triển khai cơ chế tích tụ ruộng đất bước đầu mang lại kết quả tích cực… là những tín hiệu lạc quan trong phát triển kinh tế của tỉnh 3 tháng đầu năm, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2017.

Dây chuyền sản xuất và đóng gói bia của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen. Ảnh: Thành Tâm.

Tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn song tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh 3 tháng đầu năm ước đạt trên 24.384 tỷ đồng, tăng 10,56% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 2.496 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Nông dân đã chủ động mở rộng diện tích lúa gieo thẳng với diện tích 32.370ha, chiếm 41,2% tổng diện tích gieo cấy, góp phần tiết kiệm công, chi phí sản xuất. Diện tích cây màu xuân đã trồng tăng 12,5% so với cùng kỳ, năng suất và giá bán sản phẩm tăng nên giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích cũng tăng. 

Đến nay, diện tích lúa và các loại cây màu sinh trưởng và phát triển tốt. Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ổn định, không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm; giá trị sản xuất ước đạt 2.185 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Nuôi trồng và khai thác hải sản được duy trì tốt. Sản lượng nuôi trồng đạt 35.140 tấn. Các đội tàu tích cực bám biển tăng cường khai thác xa bờ với sản lượng ước đạt 18.320 tấn, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tỉnh đã công nhận thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh đến nay lên 174 xã. Các địa phương đang tích cực thực hiện tích tụ ruộng đất, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa và nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 36 tổ chức và 343 cá nhân thực hiện tích tụ ruộng đất với tổng diện tích 3.220,6ha; trong đó, lĩnh vực trồng trọt là 743,9ha, chăn nuôi 319,7ha, thủy sản là 2.157ha.

Cơ giới hóa trên đồng ruộng xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình và chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm ước đạt 9.728 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp tục phát triển; đến nay có 140/161 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, giá trị sản xuất ước đạt 4.191 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, đóng góp 43% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Do thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nên từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 24 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 2.012 tỷ đồng, tăng 41,2% về số lượng và gấp 2,07 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 934 dự án với số vốn đăng ký đầu tư 116.500 tỷ đồng; trong đó, 510 dự án đã đi vào hoạt động với số vốn đầu tư 26.409,3 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 113.000 lao động.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát bộ máy, cử cán bộ các sở, ngành xuống địa phương thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng tại các huyện, thành phố; tiếp tục rà soát, xây dựng phương án xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) được đẩy mạnh, góp phần huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Giá trị sản xuất ngành xây dựng 3 tháng đầu năm ước đạt 3.519 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Các hoạt động thương mại dịch vụ, tài chính, ngân hàng ổn định. Công tác quản lý tài chính và thu, chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt.

Kịch bản để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu cả năm

Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng khá nhưng phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn gặp một số khó khăn: tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư còn chậm, chưa có nhiều dự án hoàn thành đi vào sản xuất; việc giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án chưa đạt yêu cầu; hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn khó khăn; kim ngạch xuất khẩu tuy tăng trưởng khá song một số sản phẩm truyền thống giảm. Thu ngân sách đạt thấp hơn so với dự toán cùng kỳ năm trước; công tác thu nợ thuế còn nhiều khó khăn, các biện pháp cưỡng chế thu nợ hiệu quả còn thấp… Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như: đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường… vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đặc biệt, việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vẫn chưa đạt được hiệu quả rõ rệt, vẫn còn tồn tại nhiều rào cản đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh. Cùng với đó, sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp, tội phạm, tệ nạn xã hội, thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp… là những yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2017.

Sản xuất tại Xí nghiệp May Thái Hà thuộc Tổng công ty May 10.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý II và cả năm 2017, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 11 đã  thảo luận, phân tích, đánh giá rất kỹ những kết quả phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích các nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt, đề ra các giải pháp khắc phục. Để thúc đẩy phát triển kinh tế, các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện đó là: bảo đảm thắng lợi sản xuất nông nghiệp, tích cực thực hiện tích tụ ruộng đất cho doanh nghiệp thuê trên cơ sở đồng thuận - tự nguyện - không trái với quy định hiện hành của pháp luật, huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách… 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2017 đặt ra rất nặng nề, yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất vụ xuân, vụ hè; kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi và cây trồng; chú trọng công tác phòng, chống lụt bão. Đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, đúng quy định; nâng khả năng tiếp nhận xi măng của các địa phương; duy tu bảo dưỡng các công trình hiện có, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm đầu tư phát triển sản xuất. Thực hiện có hiệu quả đề án cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Ông Phạm Văn Dụng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình. Sở đã tiếp nhận văn bản đề nghị của các tập đoàn và doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với diện tích 7.850ha, vốn cam kết theo văn bản là 15.570 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ tích tụ ruộng đất, chúng tôi đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê đất của nông dân đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đôi bên cùng có lợi, làm giàu cho quê hương.


Ông Trần Văn Tùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

Mặc dù đã thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt song 3 tháng đầu năm thu ngân sách trên địa bàn tỉnh vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2016 và dự báo việc thu ngân sách cả năm 2017 sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, ngành Thuế đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm sớm đi vào sản xuất. Các ngành, địa phương phối hợp tích cực với ngành Thuế quản lý chặt chẽ, chống thất thu thuế, đôn đốc doanh nghiệp nợ thuế nộp thuế, xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn thuế.

Ông Nguyễn Văn Điều, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ

3 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội của huyện Quỳnh Phụ phát triển ổn định. Huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo dỡ các lò vôi tại khu vực cầu Nghìn, xây dựng nông thôn mới, tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao. Chỉ đạo các địa phương tổ chức nắm tư tưởng trong nhân dân về chủ trương cho doanh nghiệp thuê đất, từ đó tổng hợp, kiến nghị với tỉnh, ngành chức năng có cơ chế chính sách phù hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.Mạnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày