Thứ 6, 18/08/2017, 04:36[GMT+7]

Thái Thụy tập trung giải phóng mặt bằng

Thứ 6, 11.08.2017 | 09:24:06

Để bảo đảm cho các dự án trọng điểm trên địa bàn được triển khai xây dựng theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành ở Thái Thụy đã có nhiều nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Thi công quốc lộ 39 đoạn từ cầu Vô Hối đến thị trấn Diêm Điền.

Một trong những dự án quan trọng huyện Thái Thụy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo GPMB thời gian qua là dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 39 đoạn từ cầu Vô Hối đến thị trấn Diêm Điền đi qua địa bàn 6 xã của huyện với tổng chiều dài 12,8km. Để phục vụ dự án, huyện thực hiện thu hồi đất của 550 hộ với diện tích 232.874m2, trong đó đất nông nghiệp 219.191m2, đất ở và đất trồng cây lâu năm 13.683m2. Ngay từ khi dự án được triển khai, huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất đai nằm dọc theo tuyến đường chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ GPMB và tạo điều kiện thuận lợi cho công trình thi công đúng tiến độ. Công tác đền bù được huyện thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định nên tại thời điểm thu hồi đất nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều hộ dân. Bên cạnh đó có một số trường hợp kiến nghị, sau khi được tuyên truyền, vận động các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

Đến nay, huyện đã tiến hành chi trả, bồi thường cho các hộ dân và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tại 5 xã: Thái Giang, Thái Sơn, Thái Dương, Thái Thủy, Thụy Liên. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hộ dân chưa nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Thời gian tới, huyện tiếp tục đối thoại, vận động các hộ còn vướng mắc chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thái Thụy: Xác định GPMB là công việc khó khăn, phức tạp, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là các hộ có đất đai, tài sản liên quan đến dự án về chủ trương, chính sách của Nhà nước trong bồi thường, hỗ trợ GPMB cũng như lợi ích, ý nghĩa, vai trò của dự án, những thiệt hại về kinh tế - xã hội khi dự án không được triển khai đúng tiến độ. Trong công tác GPMB, huyện thực hiện đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan từ khâu quy hoạch, công bố quy hoạch, chủ trương thu hồi đất đến việc rà soát, lập hồ sơ thu hồi đất, kiểm đếm, lập và thẩm định phương án đền bù, hỗ trợ GPMB... Đặc biệt, thực hiện chặt chẽ và chính xác việc kiểm đếm và lập phương án đền bù, kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhân dân. Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm nay huyện tiếp tục thực hiện GPMB 11 dự án trọng điểm trên địa bàn với tổng diện tích đất thu hồi 46.551,7m2 của 250 hộ, kinh phí GPMB hơn 24,4 tỷ đồng. Qua đó bàn giao kịp thời cho chủ đầu tư thi công các công trình, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để phấn đấu hoàn thành công tác GPMB các dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi, thời gian tới, Thái Thụy tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành chức năng lên phương án bồi thường, hỗ trợ; rà soát các trường hợp vướng mắc; phối hợp với các xã, thị trấn đối thoại, trả lời kiến nghị của các gia đình liên quan đến nguồn gốc đất đai, tài sản bị thu hồi, đồng thời tham mưu cho UBND huyện giải quyết kịp thời các vướng mắc để bàn giao mặt bằng các dự án theo đúng quy định; tập hợp, củng cố, hoàn thiện hồ sơ đất đai của các hộ dân để bảo đảm thực hiện công tác GPMB đúng quy định...

Trần Tuấn

  • Từ khóa