Thứ 6, 23/06/2017, 17:08[GMT+7]

Hội nghị đầu bờ đánh giá một số giống lúa có triển vọng

Thứ 3, 18.10.2011 | 11:11:09

Để đánh giá tiềm năng năng suất, tính chống chịu của một số giống lúa, từng bước khuyến cáo đưa vào sản xuất trong những năm tới, Trung tâm khảo nghiệm khuyến nông khuyến ngư (KNKNKN) đã tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá một số giống lúa có triển vọng vụ mùa năm 2011 tại Nguyên Xá (Vũ Thư) và Hoà Bình (Kiến Xương).

Năm 2011, Trung tâm KNKNKN đã khảo nghiệm cơ bản 218 giống lúa thuần và lúa lai, đến nay một số giống cho kết quả có triển vọng như: giống Nam Dương 99 trình diễn 1 ha tại Nguyên Xá; 2,5 ha giống Nhị ưu 838 KBL, Bắc ưu 903 KBL tại Hoà Bình... Giống Nam Dương 99 là giống lai 3 dòng, do Sở Nông nghiệp Trấn Giang, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) chọn tạo từ tổ hợp lai Nhị ưu 32A/Trấn khôi 084, được Công ty TNHH Nam Dương gửi khảo nghiệm tại Việt Nam từ năm 2007. Giống này có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ xuân từ 130 – 135 ngày, vụ mùa 105 – 110 ngày; dạng hình đẹp gọn, cây cứng, chống chịu sâu bệnh tốt, chưa bị nhiễm bạc lá ở vụ mùa, chịu rét ở vụ xuân; số hạt chắc/ bông từ 140 – 168 hạt, năng suất trung bình vụ xuân 68 – 75 tạ/ ha, vụ mùa 60 – 65 tạ/ ha, thâm canh cao đạt 75 tạ/ ha. Đối với giống Nhị ưu 838 KBL, thời gian sinh trưởng là 115 ngày, số bông/ m2 là 236,8 bông, năng suất dự kiến đạt 66,52 tạ/ ha...

           

Hiện nay, thời tiết, sâu bệnh diễn biến thất thường đã tác động khá mạnh đến lĩnh vực trồng trọt; do đó tìm các giống lúa có năng suất cao, chống chịu được các bệnh bạc lá, rầy nâu đang là nhu cầu cấp thiết trong sản xuất. Từ thực tế khảo nghiệm ở các vụ trước và vụ mùa năm nay cho thấy giống Nam Dương 99 có rất nhiều triển vọng, đáp ứng được các vấn đề bất lợi của thời tiết, cũng như sâu bệnh để bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh cho các vụ tiếp theo. Ngoài ra, các giống TBR45, DT45, Gia lộc 101, T15, T18...cũng được nhiều người có kinh nghiệm trong sản xuất lúa đánh giá có triển vọng, cần theo dõi để mở rộng sản xuất.

 

Nguyên Bình

 

  • Từ khóa