Thứ 7, 23/09/2017, 14:20[GMT+7]

Thêm 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 6, 31.03.2017 | 14:49:08

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016 đợt 2 vào chiều ngày 31/3.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016 chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016 chủ trì cuộc họp. 

Dự họp có các đồng chí thành viên Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016, thành viên Đoàn thẩm định cấp tỉnh.

Theo báo cáo của các địa phương, hết ngày 30/3 có 14 xã trong số 31 xã chưa được xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016 đã nộp báo cáo đề nghị thẩm định tiêu chí nợ đọng xây dựng cơ bản. Qua kết quả thẩm định của Sở Tài chính, có 6 xã đủ điều kiện đề nghị Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh xét công nhận trong đợt 2 gồm: Hồng Phong (Vũ Thư), Thái Giang, Thái Thành, Thái Học (Thái Thụy), Vũ Bình (Kiến Xương), Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ).

Trên cơ sở nhu cầu vốn để xử lý nợ xây dựng cơ bản tính đến thời điểm 20/3/2017, nguồn vốn xử lý nợ xây dựng cơ bản chỉ tính các nguồn vốn có tính khả thi đến thời điểm 31/3/2017, đánh giá phát sinh nợ xây dựng cơ bản, Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016 tiến hành bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM cho 6 xã đủ điều kiện xét. Kết quả, 100% thành viên Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh có mặt đã bỏ phiếu nhất trí công nhận 6 xã đạt chuẩn NTM đợt 2 năm 2016, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh đến hết tháng 3/2017 là 174 xã. 

Đợt 3 xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 15/6/2017.

Lưu Ngần