Thứ 6, 18/08/2017, 04:35[GMT+7]

Nông dân Kiến Xương thi đua xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 31.07.2017 | 09:42:27

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Kiến Xương tổ chức nhiều phong trào thi đua thu hút hội viên chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM).

Nông dân xã Vũ Bình (Kiến Xương) vệ sinh môi trường đường giao thông nông thôn.

Cán bộ, hội viên từ huyện tới cơ sở tích cực đóng góp, ủng hộ hơn 10 tỷ đồng, tham gia hàng nghìn ngày công lao động và hiến đất để mở rộng và bê tông hóa đường giao thông nông thôn, giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình thiết chế văn hóa. 

Hội Nông dân huyện giao chỉ tiêu và hướng dẫn các cơ sở hội phát động hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Đến nay đã có 32.599 hộ hội viên, chiếm 95% tổng số hộ hội viên toàn huyện đăng ký thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa; 4.446 hội viên trong độ tuổi sinh đẻ đăng ký không sinh con thứ ba trở lên và thực hiện nếp sống văn hóa theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp hội nông dân, hiện Kiến Xương đã có 25 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM, 10 xã còn lại bình quân đạt 17,5/19 tiêu chí, trong đó, 4 xã phấn đấu về đích NTM năm 2017.

Khắc Duẩn