Thứ 3, 25/07/2017, 01:39[GMT+7]

Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Thái Bình năm 2012

Thứ 5, 15.11.2012 | 09:57:07

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông báo kết quả trúng tuyển của các thí sinh trên trang Web của Tỉnh uỷ Thái Bình, báo in, báo điện tử Báo Thái Bình, niêm yết công khai kết quả trúng tuyển của các thí sinh tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức và gửi thông báo trực tiếp tới thí sinh.

 

Thực hiện Quyết định số 863 -QĐ/TU, ngày 30-3-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, đoàn thể; Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 27-4-2012, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thi tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2012, ngày 07 tháng 11 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 1134 -QĐ/TU phê duyệt kết quả 48 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh Thái Bình năm 2012.

 

Căn cứ quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông báo kết quả trúng tuyển của các thí sinh trên trang Web của Tỉnh uỷ Thái Bình, báo in, báo điện tử Báo Thái Bình, niêm yết công khai kết quả trúng tuyển của các thí sinh tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức (nơi thí sinh đăng ký dự thi) và gửi thông báo trực tiếp tới thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký từ ngày 08-11-2012.

 

Sau khi hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ sẽ quyết định tuyển dụng công chức theo quy định.

 

Xem danh sách trúng tuyển tại đây

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

  • Từ khóa