Thứ 7, 23/09/2017, 14:31[GMT+7]

Tập huấn khảo sát thực hiện Luật Bình đẳng giới

Thứ 5, 20.04.2017 | 14:46:15

Hội nghị tập huấn công tác khảo sát, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức vào sáng ngày 20/4.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực bình đẳng giới thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hội phụ nữ một số xã, phường; lãnh đạo và cán bộ phòng chuyên môn liên quan của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, phòng lao động – thương binh và xã hội các huyện, thành phố và các thôn được chọn làm địa khảo sát được Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh hướng dẫn về cách thức khảo sát như: việc lựa chọn đối tượng khảo sát; phạm vi khảo sát; các bước tiến hành; thời gian thực hiện khảo sát, hướng dẫn các biểu mẫu khảo sát...

Mục đích của việc khảo sát nhằm đánh giá thực trạng tuyên truyền, phổ biến giáo dục và tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới ở một số nhóm đối tượng, một số địa phương, đơn vị, làm cơ sở để đánh giá những khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện, từ đó đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn Luật Bình đẳng giới trong thời gian tới.

Nguyễn Cường