Chủ nhật, 24/09/2017, 22:51[GMT+7]

Bám sát định hướng phát triển và chỉ đạo của tỉnh, chủ động thông tin, định hướng dư luận xã hội

Thứ 6, 19.05.2017 | 17:12:42

Đó là chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc về nhiệm vụ công tác tuyên truyền thời gian tới với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trong tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức vào chiều ngày 19/5.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trịnh Cường

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi với  các đại biểu một số thông tin cơ bản về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong thời gian tới, việc đầu tư vào phát triển nông nghiệp vẫn là ưu tiên hàng đầu của Thái Bình trong đó tỉnh tiếp tục tập trung vào 5 đột phá chiến lược và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Song song với đầu tư, phát triển ngành nông nghiệp, tỉnh quan tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ với phương châm nhất quán hướng ra biển để phát triển công nghiệp dịch vụ. Cùng với nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ, tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư trong phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng dành thời gian trao đổi về một số vấn đề cần được các cơ quan báo chí địa phương và báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực trong cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội để cổ vũ những việc làm tốt, phê phán những việc làm chưa tốt.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí phát biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: Trịnh Cường

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã phát biểu đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương có quy định cụ thể về trách nhiệm người phát ngôn tại đơn vị, chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận thông tin chính thống, sớm có thông tin định hướng dư luận trước các hoạt động của tỉnh cũng như các ngành, địa phương.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới, phát huy vai trò của báo chí trong cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh bám sát định hướng phát triển và những chỉ đạo của tỉnh để chủ động trong công tác thông tin, định hướng dư luận xã hội. Các cơ quan báo chí địa phương và đại diện cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cần vào cuộc mạnh mẽ hơn, thực hiện những bài viết sâu sắc hơn, phản ánh trung thực, khách quan thực tiễn cuộc sống, kịp thời biểu dương các việc làm tốt, gương điển hình tiên tiến, phê phán các việc làm chưa đúng, thực hiện tốt hơn chức năng thông tin, định hướng dư luận của báo chí. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở thông tin và Truyền thông tăng cường các nhiệm vụ quản lý các hoạt động liên quan đến thông tin và truyền thông, phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo, nâng cao kỹ năng về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thông tin, tuyên truyền góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Trần Hương