Thứ 6, 18/08/2017, 04:34[GMT+7]

Tọa đàm Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thông tin trên mạng internet

Thứ 6, 11.08.2017 | 16:31:26

Chiều ngày 11/8, Ban Chỉ đạo thực hiện thông báo Kết luận 94 của tỉnh về đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thông tin trên mạng internet”.

Các đại biểu dự cuộc tọa đàm. Ảnh: Thành Tâm

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thông báo Kết luận 94 của tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tọa đàm. 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đại diện một số đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh dự tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò, mặt tích cực của công nghệ thông tin, mạng internet và các trang mạng xã hội đối với đời sống xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của quốc gia và các địa phương; đồng thời chỉ rõ những mặt trái, tác động tiêu cực của thông tin trên mạng internet, các trang mạng xã hội đến mặt trận tư tưởng của Đảng, đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đến mỗi người dân. Nhận thức rõ những mặt tích cực cũng như các mặt trái của mạng internet và các trang mạng xã hội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những ưu điểm của công nghệ thông tin, mạng internet vào phục vụ các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả sử dụng thông tin tích cực, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc hại trên mạng internet.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tham luận tập trung làm sâu sắc thêm những nội dung về: thực trạng quản lý, sử dụng mạng internet trên địa bàn tỉnh; đánh giá về những tác động tiêu cực của mạng internet và các trang mạng xã hội tới tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và tới mọi mặt của đời sống xã hội; nhận diện những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc hại trên mạng internet; những khó khăn, bất cập, hạn chế trong quản lý mạng internet hiện nay; các giải pháp để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng mạng internet…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện thông báo Kết luận 94 của tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu, đặc biệt là các tham luận đã nhận diện những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc hại trên mạng internet gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí khẳng định thông tin trên mạng internet, mạng xã hội là quyền lực mềm, vì vậy chúng ta cần có nhận thức đúng về vai trò, tác động xã hội và biết nếu tận dụng các ưu điểm, mặt tích cực thì sẽ tạo sự thành công trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, mặt trái của các thông tin trên internet, các trang mạng xã hội, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các văn bản liên quan đến việc quản lý và sử dụng các thông tin trên mạng internet và các trang mạng xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng quy tắc, quy định bảo mật, quản lý thông tin nội bộ trên mạng internet. Có biện pháp kiểm chứng, phản biện kịp thời với những thông tin mà dư luận xã hội quan tâm liên quan đến địa phương trên mạng internet và các trang mạng xã hội; có kế hoạch đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực phản động và phải làm thường xuyên, liên tục, kiên quyết. Với thông tin sai trái ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, ngoài phản biện kịp thời thì cơ quan chức năng cần có biện pháp kiên quyết đấu tranh, xử lý các vi phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về những lợi ích và những mặt trái của các thông tin trên internet và các trang mạng xã hội, để mọi người dân khi tiếp nhận các thông tin trên đó cần phải kiểm chứng, có nhận thức đúng đắn, tích cực. Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo các tác hại, mối nguy hiểm của một số trang mạng xã hội có nội dung xấu, không lành mạnh, các hành vi lừa đảo trên mạng internet. Các cơ quan truyền thông cần làm tốt hơn nữa công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp theo dõi, quản lý, kiểm chứng thông tin trên mạng internet, các trang mạng xã hội của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, góp phần định hướng thông tin dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn cần khuyến khích, biểu dương, khen thưởng kịp thời những trang mạng xã hội và những thành viên đưa những thông tin tích cực, góp phần góp phần quản lý tốt hơn các thông tin trên mạng internet và các trang mạng xã hội.

Mạnh Cường