Thứ 2, 19/04/2021, 23:17[GMT+7]

Kiến Xương bảo đảm công tác an sinh xã hội

Thứ 5, 20/08/2020 | 10:33:16
398 lượt xem
Thời gian qua, huyện Kiến Xương đã kết hợp hài hòa giữa chính sách phát triển kinh tế và chính sách an sinh xã hội thông qua nhiều hoạt động như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, triển khai đồng bộ các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo… góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Lãnh đạo huyện Kiến Xương và Liên đoàn lao động huyện Kiến Xương trao quà tình nghĩa tháng 5 cho công nhân lao động.

5 năm qua, toàn huyện đã tổ chức được 70 lớp dạy nghề cho trên 2.350 lao động nông thôn. Hàng năm giải quyết việc làm cho gần 5.400 lao động; phong trào giúp nhau làm kinh tế được triển khai rộng rãi, thiết thực như hỗ trợ tín dụng, kỹ thuật, kiến thức quản lý kinh doanh, lao động, giống cây, con. Do đó nhiều hộ đã thoát nghèo, một số hộ trở lên khá. Đến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều còn 3,16%, số hộ cận nghèo 3,38%. Bên cạnh đó chính sách người có công và an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đúng đối tượng. 5 năm qua, toàn huyện đã xét và đề nghị phong tặng, truy tặng 26 Mẹ Việt Nam anh hùng. Việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho người có công được thực hiện nghiêm túc, kịp thời…

Thời gian tới, Kiến Xương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo bền vững, chính sách đối với người nghèo, người cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; phấn đấu giảm 1/3 số hộ nghèo trở lên so với năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 – 2025.

Thu Thủy