Thứ 2, 01/03/2021, 11:24[GMT+7]

Hơn 94.600 người nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn ưu đãi của Chính phủ

Thứ 4, 29/07/2020 | 16:23:28
2,587 lượt xem
Sáng ngày 29/7, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh trao giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cho các cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đến ngày 30/6/2020, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đạt hơn 3.086 tỷ đồng, tăng 2,91% so với thời điểm 31/12/2019; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 3.081 tỷ đồng với 94.608 khách hàng đang vay vốn, tăng 2,85% so với thời điểm 31/12/2019; tổng doanh số cho vay đạt 621,4 tỷ đồng; tổng doanh số thu nợ đạt 535,7 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,12% tổng dư nợ. Thông qua các chương trình đầu tư theo chỉ định của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nói riêng và các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh nói chung. Để nâng cao chất lượng tín dụng, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng CSXH duy trì thực hiện có hiệu quả việc ủy thác cho vay qua các tổ chức hội, đoàn thể, đồng thời chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay ở cơ sở. Đến ngày 30/6, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp đã thực hiện kiểm tra được 4 lượt huyện, 608 lượt xã, đối chiếu được 4.286 lượt hộ; qua đó đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai sót, từ đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, cùng với việc ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của hệ thống Ngân hàng CSXH và sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể trong thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong cho vay ưu đãi trong thời gian qua như: cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của Ngân hàng CSXH; chất lượng tín dụng chưa đồng đều ở một số địa phương, một số hội, đoàn thể; một bộ phận người nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn vay còn chưa thực sự hiệu quả. 

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch được giao năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh yêu cầu thời gian tới Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về tín dụng chính sách; chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức hội, đoàn thể và các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách trên địa bàn để mọi người dân đều biết và thực hiện; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng như các tổ chức hội, đoàn thể; chủ động tham mưu các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020; tổ chức kiện toàn ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp tỉnh, cấp huyện, ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn; quản lý chặt chẽ nguồn vốn cho vay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên ban đại diện, trong đó đặc biệt quan tâm đến kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm tra chuyên đề đột xuất, thông qua đó phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai sót trong cho vay ưu đãi trên địa bàn.

Tại cuộc họp, 2 cá nhân ngoài ngành có thành tích xuất sắc đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH giai đoạn 2015 - 2020 đã được nhận giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH.

Minh Hương