Thứ 3, 20/04/2021, 00:47[GMT+7]

Khẩn trương hoàn thành hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Thứ 6, 10/07/2020 | 08:45:17
3,107 lượt xem
Đến thời điểm này, trong 6 nhóm hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ đã có hàng trăm nghìn người nhận được kinh phí hỗ trợ. Tuy nhiên, quá trình triển khai hỗ trợ tại một số địa phương vẫn còn chậm, cần đẩy nhanh tiến độ.

Lao động bị mất việc làm phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) hoàn thiện các thủ tục nhận tiền hỗ trợ.

Hơn 200.000 người dân gặp khó khăn đã được nhận kinh phí hỗ trợ


Với mong muốn giúp người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sớm được nhận kinh phí hỗ trợ, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực rà soát, lập danh sách, thẩm định hồ sơ. Việc triển khai được tiến hành công khai, minh bạch ngay từ cơ sở. Quá trình chi trả hỗ trợ bảo đảm đúng thời gian, nhanh gọn, người dân vui mừng, phấn khởi. Theo số liệu tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến đầu tháng 7 toàn tỉnh có 203.472 người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ở hầu hết các nhóm trong danh sách hỗ trợ đã nhận được kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền trên 263,6 tỷ đồng. Trong đó, nhóm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội 201.350 người; nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm 1.644 người;  nhóm hộ kinh doanh 413 người; nhóm người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương 65 người ở 2 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tổ công tác của tỉnh đã tiếp nhận 17 hồ sơ của người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp để trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ. Mặc dù nguồn kinh phí hỗ trợ đối với người lao động không nhiều nhưng trong giai đoạn khó khăn, sự quan tâm kịp thời của Chính phủ là nguồn động viên để doanh nghiệp và người lao động nỗ lực vượt khó vươn lên.


Công ty TNHH Bông Thái Bình (cụm công nghiệp Phong Phú, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình) chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Trong đợt rà soát vừa qua, Công ty TNHH Bông Thái Bình là 1 trong 2 doanh nghiệp của tỉnh đủ điều kiện được UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Đến nay, 52 lao động của Công ty đã nhận được kinh phí hỗ trợ. Ông Trịnh Quốc Tài, Giám đốc Công ty chia sẻ: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với Công ty rất lớn, nhiều hàng hóa vẫn tồn đọng trong kho không xuất khẩu được, người lao động phải nghỉ việc, doanh nghiệp không có doanh thu nên không còn nguồn tài chính để trả lương. Được Chính phủ hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng cho người lao động giúp Công ty giảm bớt phần nào khó khăn. Công ty sẽ nỗ lực cùng với người lao động vượt qua giai đoạn này.

Kịp thời giải quyết phát sinh, vướng mắc


Quá trình triển khai hỗ trợ cho người dân cũng phát sinh một số vướng mắc cần giải quyết như: việc lập sót khẩu nghèo, cận nghèo tại một số huyện; phát sinh nhân khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo; số giáo viên, nhân viên, người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập và công lập gặp khó khăn cần được hỗ trợ kinh phí. Trước thực tế đó, trên cơ sở đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ. Cụ thể, quá trình rà soát, thẩm định có 109 khẩu nghèo, khẩu cận nghèo lập sót với tổng kinh phí trên 81,7 triệu đồng, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thành phố thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ từ nguồn của trung ương theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Với 54 khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh sau ngày 31/12/2019 đến ngày 31/3/2020, kinh phí 40,5 triệu đồng và 3.609 giáo viên, nhân viên, người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang làm việc và có danh sách quản lý tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập tại thời điểm ngày 31/1/2020 (trước thời điểm tạm thời nghỉ việc), phải tạm thời nghỉ việc không hưởng lương nhưng chưa nhận được hỗ trợ của Nhà nước được UBND tỉnh trích ngân sách hỗ trợ 1 lần với mức 1,8 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp do hàng hóa tồn kho, không xuất khẩu được nên chưa định giá về tổng tài sản của doanh nghiệp so với tổng nợ ngắn hạn quý I/2020, do đó chưa nhận được kinh phí hỗ trợ cho người lao động, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin ý kiến chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn cho người lao động.


Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân là rất lớn. Vì vậy, khẩn trương hoàn thành việc chi trả gói kinh phí hỗ trợ của Chính phủ thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đối với người dân.

Nguyễn Cường