Thứ 2, 08/03/2021, 03:06[GMT+7]

Thành phố: 91,84% người dân tham gia BHYT

Thứ 2, 03/08/2020 | 16:21:25
1,531 lượt xem
Chiều ngày 3/8, UBND thành phố Thái Bình họp đánh giá kết quả công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu dự họp.

Những năm qua, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của BHXH tỉnh, của Thành uỷ, UBND thành phố, sự phối hợp triển khai có hiệu quả của các phòng, ban, các xã, phường. Nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN  ngày càng được nâng lên, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia. Đến ngày 30/6/2020, thành phố phát triển mới được 28 đơn vị với 130 lao động. Có 85.755 người tham gia BHXH bắt buộc, giảm 5.517 người so với năm 2019, đạt 88,32% kế hoạch; 1.259 người tham gia BHXH tự nguyện, giảm 52 người so với năm 2019, đạt 52,61% kế hoạch; 82.907 người tham gia BHTN, giảm 5.340 người so với năm 2019, đạt 87,69% kế hoạch và 241.563 người có thẻ BHYT sống, làm việc trên địa bàn thành phố, giảm 2.207 người so với năm 2019. Riêng số người có thẻ BHYT thuộc hộ khẩu thành phố là 195.764 người, đạt tỷ lệ bao phủ 91,84% so với nhân dân trên địa bàn.

Để hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, những tháng cuối năm 2020, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành không nghiêm Luật BHXH, Luật BHYT; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp và người lao động chấp hành đúng các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT…

Minh Nguyệt