Thứ 4, 12/05/2021, 01:34[GMT+7]

Hiệu quả thực hiện đề án kiểm soát dân số vùng ven biển

Qua hơn 10 năm thực hiện, đề án kiểm soát dân số các vùng biển và ven biển giai đoạn 2009 - 2020 (Đề án 52) đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần...

14.12.2020 | 11:33 AM