Thứ 4, 12/05/2021, 02:04[GMT+7]

Xây dựng nông thôn mới: Củng cố tiêu chí tổ chức sản xuất

Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, toàn bộ 382 xã trên địa bàn Hà Nội đều đã đạt và cơ bản...

30.07.2020 | 10:22 AM