Thứ 4, 12/05/2021, 03:04[GMT+7]

Biểu dương 142 điển hình phụ nữ tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Sáng ngày 20/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

20.07.2020 | 16:32 PM