Thứ 4, 12/05/2021, 03:04[GMT+7]

Apple dừng cập nhật hàng ngàn trò chơi trong App Store tại Trung Quốc

Apple đã đình chỉ cập nhật cho hàng ngàn trò chơi trên App Store tại Trung Quốc vì họ thiếu giấy phép từ chính phủ Trung Quốc.

03.07.2020 | 15:37 PM