Thứ 4, 12/05/2021, 02:04[GMT+7]

Tạm thời đóng cửa di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tạm dừng hoạt động lễ hội đầu xuân

Năm 2021 là năm thứ hai mùa lễ hội đầu xuân không nhộn nhịp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mỗi địa phương, đơn vị, cá nhân đều nỗ lực chung tay phòng,...

22.02.2021 | 08:41 AM

Công văn số 585/UBND-KGVX của UBND tỉnh Thái Bình về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 17/02, UBND tỉnh Thái Bình có Công văn số 585/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

17.02.2021 | 21:57 PM