Thứ 4, 12/05/2021, 02:34[GMT+7]

Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Sáng ngày 19/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (TTBCQG), Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều...

19.08.2020 | 16:24 PM