Thứ 4, 12/05/2021, 02:04[GMT+7]

Mô hình “Tết quân - dân” góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thực hiện mô hình “Tết quân – dân” năm 2020, từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều đơn vị như: huyện Cao Lãnh, Tam Nông, Châu Thành, Tháp Mười và TP.Cao Lãnh đã...

07.07.2020 | 17:31 PM