Thứ 4, 12/05/2021, 03:04[GMT+7]

Sẽ áp dụng biểu giá điện mới từ đầu năm 2021

Bộ Công Thương đang tiếp tục lấy ý kiến về biểu giá điện trong tháng 8 và sau tháng 8 trình Chính phủ để sẽ chính thức áp dụng từ đầu năm 2021.

04.08.2020 | 08:08 AM