Thứ 4, 12/05/2021, 02:04[GMT+7]

Cách dùng Nearby Share chia sẻ tập tin giữa các thiết bị Android

Nearby Share là câu trả lời của Google đối với AirDrop của Apple, cho phép việc chia sẻ liên kết, ảnh và các tài liệu giữa các thiết bị nhanh và dễ dàng...

17.08.2020 | 10:27 AM