Thứ 4, 12/05/2021, 02:34[GMT+7]

Tiên phong mở đường nền nông nghiệp công nghệ cao

Việc khởi công khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình tại huyện Quỳnh Phụ được các tầng lớp nhân dân mong chờ bởi không chỉ đây là một dự án...

17.08.2020 | 08:32 AM

Đưa nền nông nghiệp Thái Bình phát triển lên tầm cao mới

Những năm qua, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm...

10.08.2020 | 09:10 AM