Thứ 4, 12/05/2021, 01:34[GMT+7]

Hưng Hà: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giáo dục truyền thống cho thanh niên nhập ngũ năm 2021.

Sáng ngày 28/2, huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giáo dục truyền thống cho thanh niên nhập ngũ năm 2021.

28.02.2021 | 16:25 PM