Thứ 5, 06/05/2021, 14:21[GMT+7]

Tôn vinh tài năng, sức sáng tạo của những nhà khoa học nữ Việt Nam

Đóng góp của các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng Kovalevskaia là thể hiện mạnh mẽ về tài năng, khả năng, sức sáng tạo và trí tuệ của những nhà khoa học...

06.03.2021 | 08:02 AM