Thứ 4, 12/05/2021, 03:34[GMT+7]

Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh

Sáng ngày 8/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất...

08.08.2020 | 15:02 PM

Tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, chiều ngày 10/7, HĐND tỉnh khóa XVI chia tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết...

10.07.2020 | 17:25 PM

Thống nhất nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh

Sáng ngày 7/7, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh;...

07.07.2020 | 15:42 PM

Góp ý vào dự thảo Tờ trình, Báo cáo về xây dựng Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng

Chiều ngày 2/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo Tờ trình, Báo cáo về xây dựng Quy chế bầu cử...

02.07.2020 | 20:38 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo một số tờ trình, đề án của Ban Tổ chức Trung ương

Chiều ngày 11/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban công tác đại biểu Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào...

11.06.2020 | 17:45 PM

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào 12 tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp bất thường

Ngày 24/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp cho ý kiến vào 12 tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh dự kiến diễn ra ngày 26/5.

24.05.2020 | 19:19 PM

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh

Sáng ngày 23/2, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy...

23.02.2020 | 12:52 PM

HĐND huyện Hưng Hà: Thông qua 23 báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ 8

Sáng ngày 18/7, Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 8.

18.07.2019 | 14:27 PM