Thứ 4, 12/05/2021, 02:34[GMT+7]

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương

Điều chỉnh giảm 670.915,341 triệu đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư...

11.09.2020 | 14:39 PM

Thành phố Thái Bình ủy thác 1 tỷ đồng từ vốn ngân sách sang cho vay tín dụng chính sách

Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua, thành phố...

18.08.2020 | 10:39 AM

Ủy thác 8,85 tỷ đồng từ vốn ngân sách sang cho vay tín dụng chính sách

Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua, các địa...

12.08.2020 | 14:28 PM

Thống nhất phương án bố trí vốn ngân sách nhà nước cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình

Chiều ngày 14/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức...

14.02.2020 | 17:03 PM