Trong tỉnh      Trong nước      Quốc tế      Câu chuyện thể thao
     Đời sống văn hóa      Lễ hội      Du lịch      Ẩm thực      Kiến trúc      Văn nghệ      Thư giãn
Trong tỉnh
Cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ, trẻ em và về bình đẳng giới
Cập nhật: Thứ năm, 13/10/2011 | 3:13:57 PM
Phát biểu của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của phụ nữ cả nước đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhà long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2011-2016. Về dự Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị đại biểu khách quý và toàn thể đại biểu Đại hội lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Năm năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng phụ nữ tỉnh nhà đã phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, quê hương và những phẩm chất cao đẹp của phụ nữ Việt Nam, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất, công tác, đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Trong sản xuất kinh doanh, lực lượng lao động nữ tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh nhà phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, chị em say mê với nghề nghiệp, đề cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ và xây dựng đời sống văn hoá mới.

Phụ nữ đã hăng hái tham gia củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chăm sóc bà mẹ, trẻ em, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Chúng ta rất phấn khởi về sự xuất hiện ngày càng nhiều nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý và những tấm gương phụ nữ vượt khó, năng động, sáng tạo làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, có những đóng góp xứng đáng trên mọi lĩnh vực.

Những thành tích nêu trên là minh chứng cho cả quá trình nỗ lực phấn đấu của Hội Phụ nữ tỉnh nhà trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của phụ nữ tỉnh nhà.

Hội đã duy trì có kết quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với nhiều hình thức, nội dung phong phú và thiết thực.

Các cấp hội đã tích cực bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho chị em về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em; vun đắp những giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Tổ chức hội đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đơn vị liên quan phổ biến, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đẩy mạnh đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, xây dựng các mô hình làm kinh tế giỏi và hỗ trợ, tạo điều kiện cho chị em vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, “xoá đói, giảm nghèo”. Các phong trào xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Xây dựng mái ấm tình thương” đã được tổ chức tốt, thu hút đông đảo chị em tham gia.

Hội phụ nữ có nhiều tiến bộ trong công tác tham mưu về công tác cán bộ nữ, cán bộ hội, phát triển đảng viên nữ và các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, trẻ em. Đã thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ hội các cấp trong tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và những thành quả, đóng góp quan trọng của toàn thể chị em và Hội Phụ nữ trong tỉnh vào thành tựu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong những năm qua; nhiệt liệt chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Độc lập hạng nhì.

Bên cạnh những thành tích đạt được, phong trào phụ nữ và hoạt động của hội còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Một số cơ sở thiếu năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các mặt công tác hội; hoạt động còn dàn trải, thiếu chiều sâu. Một bộ phận phụ nữ còn tự ti, an phận, chưa chủ động vượt khó vươn lên; một số chưa nhận thức đầy đủ chủ trương, chính sách, pháp luật, dễ bị kích động, lôi kéo vào các hoạt động làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Tỷ lệ cán bộ nữ trong bộ máy lãnh đạo các tổ chức của hệ thống chính trị ở các cấp trong tỉnh còn thấp, chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lao động nữ. Những tồn tại, hạn chế đó cần khắc phục trong thời gian tới.

Những năm tới, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà rất nặng nề trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức. Hội Phụ nữ tỉnh cần tăng cường đoàn kết thống nhất, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng người phụ nữ Thái Bình “có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu”, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu mà Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh đề ra. Nhiệm kỳ 2011 - 2016, các đồng chí cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục phụ nữ phát huy truyền thống cao đẹp của phụ nữ Việt Nam và những chuẩn mực đạo đức mới của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng cho phụ nữ tỉnh nhà có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao đối với gia đình và xã hội, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu.

2- Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Bên cạnh vai trò người ­công dân, người lao động, phụ nữ có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng, vun đắp hạnh phúc gia đình, là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người, đảm đang nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ thành công dân có ích cho xã hội. Hội Phụ nữ cần thường xuyên làm tốt việc bồi dưỡng kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái; tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu ngay trong gia đình và trong toàn xã hội.

3- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, nhất là đối với lao động nữ trong nông nghiệp, nông thôn phát triển kinh tế, tạo việc làm, có thu nhập bền vững, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động. Các cấp hội phụ nữ cần năng động, sáng tạo, chủ động phối hợp với các ngành liên quan trong việc bồi dưỡng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, dạy nghề, hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

4- Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế, hội cần xác định rõ trọng tâm công tác trong từng thời kỳ; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; xây dựng, đúc kết và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng hội viên và các tầng lớp phụ nữ để giáo dục, vận động, giúp đỡ họ phấn đấu vươn lên.

5- Cùng với các cấp uỷ đảng, hội cần quan tâm hơn nữa đối với công tác cán bộ nữ; có kế hoạch, mục tiêu, đồng thời tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để chị em phấn đấu vươn lên. Thông qua hoạt động thực tiễn, các cấp hội cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tham mưu cho cấp uỷ đảng quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm những chị em có đức, có tài vào các cương vị lãnh đạo, quản lý, tạo cơ hội cho phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng và khẳng định địa vị của mình trong xã hội. Đồng thời, các cấp hội cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới. Tôi đề nghị các đại biểu hãy phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chân thành cảm ơn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã giành cho Hội Phụ nữ và phong trào phụ nữ của tỉnh chúng tôi những tình cảm thân thiết, sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Tin tưởng rằng, những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí. Tôi đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ, trẻ em và về bình đẳng giới; đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, giúp đỡ để Hội Phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Phát huy truyền thống cao đẹp “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ Thái Bình chắc chắn sẽ giành được những thành thành tựu to lớn hơn nữa, cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới vững bước tiến lên.

 

 

 

 

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thông tin truy cập
Số lượt xem trang
0000047677437
Built by ICT Group