Trong tỉnh      Trong nước      Quốc tế      Câu chuyện thể thao
     Đời sống văn hóa      Lễ hội      Du lịch      Ẩm thực      Kiến trúc      Văn nghệ      Thư giãn
Trong đợt mưa từ ngày 28/7 đến ngày 2/8, lượng mưa toàn tỉnh trung bình từ 110mm đến trên 200mm. Một số địa phương có lượng mưa lớn là Thái Ninh (Thái Thụy) 249mm, Phụ Dực (Quỳnh Phụ) 248mm, Tiền Hải 234mm...
Thứ hai, 3/8/2015 | 3:36:09 PM
Các trang liên kết
Chính trị
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, những năm qua, Thái Bình đã đạt được những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Song hành với tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu và hiệu quả hoạt động; tham gia tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
Kinh tế
Quốc phòng - An ninh
Văn hóa
Giáo dục – Đào tạo
Nét đẹp đời thường
 
Xây dựng nông thôn mới
Xã hội
Thể thao
Quốc tế
Chính sách mới - Quyết định mới
Chuyên đề - Đối thoại cuối tuần
Trên truyền hình
Báo giấy
Bạn bè
Tìm kiếm trên mạng
Thông tin truy cập
Số lượt xem trang
0000030297819
Built by ICT Group