Thứ 6, 23/02/2024, 00:44[GMT+7]

Bảo vệ tính tất yếu, chính nghĩa của ngoại giao "Cây tre Việt Nam"- Tất yếu khách quan không thể xuyên tạc

Thuật ngữ ngoại giao “Cây tre Việt Nam” được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Bên cạnh dư luận tích cực, trên không gian mạng cũng xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc, lèo lái dư luận hiểu sai lệch bản chất vấn đề.

3 ngày trước  435 lượt xem

Nhiệm vụ đặc biệt của báo chí

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam, cũng là đề tài...
19 ngày trước
2,138 lượt xem

Chính sách đúng đắn và nhất quán về người Việt Nam ở nước ngoài

Xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là một bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam...
23 ngày trước
1,838 lượt xem

Đảng ta là đảng cầm quyền

Đảng ta ra đời là sự kết hợp của Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam...
24 ngày trước
1,603 lượt xem

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của toàn dân

Thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một trong những trọng tâm mà các thế lực thù địch hướng đến...
27 ngày trước
2,460 lượt xem

Ngăn ngừa suy thoái trong công nghiệp văn hóa

Tại Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) Việt Nam, diễn ra ngày 22-12-2023 ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn...
29 ngày trước
1,980 lượt xem

Họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024

Sáng ngày 24/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo...
29 ngày trước
20,885 lượt xem

Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị

Chủ tịch Hồ Chí Minh là trường hợp hiện hữu của lịch sử khi đã “trở thành huyền thoại ngay từ khi còn sống” và thời gian càng lùi xa, sức sống và giá trị...
30 ngày trước
3,896 lượt xem

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực,...
1 tháng trước
2,982 lượt xem

Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng ngày 18/1, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy...
1 tháng trước
12,023 lượt xem

Cán bộ Quân đội “7 dám” là phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay

Phương châm xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ Quân đội “7 dám” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương...
1 tháng trước
3,092 lượt xem