Thứ 7, 02/12/2023, 13:23[GMT+7]

Khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã chỉ ra một trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, đó là: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

4 giờ trước  319 lượt xem

Lan tỏa những mô hình phụ nữ học và làm theo Bác

Tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua, bằng nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, các cấp hội phụ nữ đã xây...
27 ngày trước
5,818 lượt xem

Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba

Chiều ngày 3/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 -...
29 ngày trước
8,566 lượt xem

“Đảng viên đi trước...”

Thời gian qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ,...
29 ngày trước
2,767 lượt xem

Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tối 2/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Hồ Chí Minh - Hành...
29 ngày trước
2,263 lượt xem

Thái Bình có 1 mô hình được tôn vinh trong Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2023

Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2023 được tổ chức tối ngày 2/11 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, thành phố Hà Nội nhằm...
30 ngày trước
3,790 lượt xem

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu văn hóa, thành giá trị trong đời sống tinh thần của mỗi người, mỗi...
30 ngày trước
2,363 lượt xem

Đoàn kết nhân lên sức mạnh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Trong lần thứ 3 Bác về thăm...
1 tháng trước
2,388 lượt xem

Sáng tạo trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Thời gian qua, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các đơn vị...
1 tháng trước
2,021 lượt xem

Chiến sĩ quân hàm xanh học và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý (Thái Thụy) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc...
1 tháng trước
3,964 lượt xem

65 năm ấy biết bao ân tình

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Từ năm 1946 đến ngày Bác đi xa, dù bận bao công việc...
1 tháng trước
2,398 lượt xem