Thứ 3, 16/04/2024, 01:00[GMT+7]

Tạo luồng sinh khí mới cho Đảng

Những năm qua, huyện Hưng Hà đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng cũng như chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong đó, công tác phát triển đảng viên được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tạo luồng sinh khí mới cho Đảng. Năm 2023, Hưng Hà là huyện dẫn đầu tỉnh về công tác phát triển đảng viên, là năm đầu tiên kết nạp được 2 đảng viên là học sinh THPT, trở thành một trong những điểm sáng của tỉnh.

8 ngày trước  2,307 lượt xem

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Cần sự quyết tâm và đồng thuậnKỳ 3: Giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc

Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 là rất cần thiết trong giai đoạn phát triển của tỉnh ta hiện nay và trong tương lai, phù...
1 tháng trước
1,809 lượt xem

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Cần sự quyết tâm và đồng thuậnKỳ 2: Khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm

Phát huy những kết quả đã đạt được trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Thái Bình đang tập trung triển khai thực hiện Kết...
1 tháng trước
2,033 lượt xem

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Cần sự quyết tâm và đồng thuậnKỳ 1: Lợi ích từ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn...
1 tháng trước
4,090 lượt xem

Phát triển nông nghiệp theo chiều sâu

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngành nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả tích cực: Duy...
5 tháng trước
10,274 lượt xem

Thái Thụy: Xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ

Mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” đang được cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Thái Thụy tích cực triển khai, tạo sự...
6 tháng trước
9,808 lượt xem

Phát triển đảng viên trong trường học: Nhân lên những “hạt giống đỏ”Kỳ 4: Dệt mùa xuân cho hạt giống nảy mầm

Thấm nhuần tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp Đảng đối với thanh niên, học sinh, sinh viên ưu tú luôn là chủ...
6 tháng trước
9,619 lượt xem

Phát triển đảng viên trong trường học: Nhân lên những “hạt giống đỏ”Kỳ 3: Chưa tương xứng với tiềm năng

Thái Bình là một trong những địa phương giàu truyền thống hiếu học, học sinh hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào. Hàng năm, mỗi huyện, thành phố...
6 tháng trước
7,895 lượt xem

Phát triển đảng viên trong trường học: Nhân lên những “hạt giống đỏ”Kỳ 2: Giao chỉ tiêu, gắn trách nhiệm

Để hiện thực hóa chủ trương “Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy...
6 tháng trước
8,872 lượt xem

Phát triển đảng viên trong trường học: Nhân lên những “hạt giống đỏ” Kỳ 1: Vinh dự, tự hào tuổi 18

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là ước mơ, niềm vinh dự, tự hào của rất nhiều học sinh. Với sự quan tâm của các cấp...
6 tháng trước
10,523 lượt xem

Thái Thụy: Tăng cường kiểm tra, giám sát phòng ngừa vi phạm

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Thái Thụy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả góp phần cảnh báo, răn...
6 tháng trước
9,943 lượt xem