Thứ 2, 01/03/2021, 19:47[GMT+7]

115 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 1/3/2021): Nhà chính trị, nhà văn hóa lớn của Đảng và dân tộc

94 tuổi đời, 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn BCH Trung ương, đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước; nhà văn hóa lớn của dân tộc, con người rất mực trung thành, suốt đời chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ông sinh ngày 1/3/1906, cách đây 115...
3 giờ trước   115 lượt xem

Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Trong suốt 91 năm qua (1930-2021), sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam....
26 ngày trước
6,100 lượt xem

91 mùa xuân Đảng ta đồng hành cùng dân tộc

Xuân Tân Sửu đã về cùng với mùa xuân thứ 91 của Đảng. Cách đây 91 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, trở thành mốc son chói lọi trong suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dựng nước...
26 ngày trước
6,534 lượt xem

Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021)Người về đem tới mùa xuân

Cách đây 80 năm, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, kết thúc chặng đường dài sau 30 năm bôn ba tìm đường...
1 tháng trước
14,114 lượt xem

Các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt NamĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh...
1 tháng trước
7,353 lượt xem

Các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt NamĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh...
1 tháng trước
5,447 lượt xem

Các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt NamĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng: Huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh...
1 tháng trước
5,413 lượt xem

Các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt NamĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh...
1 tháng trước
3,429 lượt xem

Các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt NamĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng: Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh...
1 tháng trước
3,977 lượt xem

Các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt NamĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng: Đổi mới toàn diện, đồng bộ, đưa đất nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng diễn ra từ ngày 24 - 27/6/1991 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu đại diện cho hơn 2,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng.
1 tháng trước
2,969 lượt xem

Các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt NamĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng: Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh...
1 tháng trước
2,653 lượt xem

Các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt NamĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng: Quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh...
1 tháng trước
2,627 lượt xem

Các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt NamĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng: Hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh...
1 tháng trước
2,081 lượt xem

Các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình, thống nhất nước nhà

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh...
2 tháng trước
2,601 lượt xem

Các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt NamĐại hội đại biểu lần thứ II của Đảng: Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh...
2 tháng trước
2,787 lượt xem

Các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt NamĐại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng củng cố và phát triển Đảng; chống đế quốc, chống chiến tranh

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh...
2 tháng trước
2,667 lượt xem

Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021)Tự hào Quốc hội 75 năm

Cách đây 75 năm, ngày 6/1/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc đã nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra...
2 tháng trước
8,042 lượt xem

75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021): Những giá trị lịch sử

Ngày 6/1/1946 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử nước ta khi lần đầu tiên người dân Việt Nam thông qua lá phiếu của mình được quyền trực tiếp lựa chọn, bầu những người có tài, có đức vào Quốc...
2 tháng trước
3,754 lượt xem

Các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển...
2 tháng trước
4,091 lượt xem

10 sự kiện và thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Bình năm 2020

Năm 2020 khép lại, với quyết tâm cao và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công...
2 tháng trước
4,586 lượt xem

65 năm quan hệ Việt Nam và Indonesia (30/12/1955 - 30/12/2020): Tiếp nối lịch sử, xây dựng tương lai

Indonesia là quốc gia thứ 4 trên thế giới và đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (30/12/1955). Tháng 2/1959, lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Indonesia. Cùng...
2 tháng trước
4,663 lượt xem

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh (1/12/1920 - 1/12/2020)Đại tướng Lê Đức Anh trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng

Với 99 tuổi đời, 80 năm tuổi đảng, Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.
3 tháng trước
9,634 lượt xem

80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020): Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm

Diễn ra trong một thời gian ngắn (23/11 - 31/12/1940), song Khởi nghĩa Nam Kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có phạm vi rộng nhất và mức độ quyết liệt nhất kể từ khi thực dân Pháp xâm chiếm lục tỉnh Nam Kỳ...
3 tháng trước
11,138 lượt xem

Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra thời đại mới cho nhân loại và Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi đã mở ra chân trời mới, thời đại lịch sử mới trong lịch sử nhân loại. Di sản của Cách mạng Tháng Mười Nga để lại cho nhân loại chính là những giá trị cốt lõi...
4 tháng trước
13,308 lượt xem